Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Latinamerika  .  Chile
Organisation  .  Bevægelser  .  Parti
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 24.671
: :
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, Den Revolutionære Venstrebevægelse) fra Chile blev dannet den 15. august 1965 og blandt dets stiftere var militante revolutionære fra VRM (Vanguadia Revolucionaria Marxista) og folk fra de traditionelle ventrepartier, der i disse ikke fandt løsningen på de problemer, arbejderklassen og det chilenske folk havde. MIR definererede sig som et marxistisk-leninistisk parti, der kæmpede for socialismen og erobringen af den politiske magt til fordel for proletariatet og det chilenske folk.

MIR indgik ikke i Salvador Allendes folkefrontsregering (1970-73), men fik hastig stigende tilslutning i takt med radikaliseringen i landet. I perioden op til militærkuppet i 1973 opfordrede det til bevæbning af arbejderklassen, for at den kunne beskytte sig mod borgerskabets overgreb. Det blev afvist af både socialister og kommunister. Som udtryk for manglende analyse af klassekampen i Chile erklærede det danske kommunistiske dagblad, Land og Folk dagen efter kuppet, den 11. september 1973, at det var MIR, der havde været årsagen til militærets kup.

MIR gik umiddelbart i gang med at opbygge en guerilla i Chile, men blev lige som de andre venstrefløjsorganisationer i landet hårdt ramt af militærets repression. En stor del af dets medlemmer blev tvunget i eksil - bl.a. til Danmark.

Som konsekvens af voldsomme interne splittelser blev organisationen opløst i slutningen af 80'erne.

A.J.