Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 32.806
: :
Militær- og Nægterforeningen (MNF)
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Militærnægterforeningen
Dronningensgade 14
1420 København K

Tlf.: 3257 6725 (tirsdag og torsdag 18-20)
Fax: 3295 4418
E-mail: mnf@fred.dk
www.fred.dk/mnf

MNF Århus
Fredsbutikken
Mejlgade 107, kld.
8000 Århus C
Tlf. og fax 8619 5423 (træffetid man-fre. 12-15)

Militærnægterforeningen (MNF) opstod som en følge af en øget moralsk og politisk interesse for miltærnægtelsen, specielt på venstrefløjen. Udgangspunktet var militærnægterlejrene i Gribskov og Kompedal. Dér mente nægterne, at man burde have et forum for at hjælpe kommende nægtere og derfor blev Militærnægternes Oplysningskontor søsat omkring 1965. Oplysningskontoret samarbejdede med Aldrig mere Krig, men det var folkene fra militærnægterlejrene og Oplysningskontoret der grundlagde Militærnægterforeningen i januar 1967. Militærnægterforeningen holdt stiftende generalforsamling d. 29. januar 1967 - MNFs fødselsdag.

Da Militærnægterforeningen blev stiftet, var de væsentligste formål at forbedre nægternes forhold og at oplyse om og udbrede kendskabet til militærnægtelse. MNF startede som rådgivende organ, og har været det lige siden. Oplysningsvirksomheden var og er en væsentlig del af MNFs arbejde. Men MNF spiller også en rolle i den øvrige fredsbevægelse nationalt som internationalt. MNF har skiftet fokus igennem tiderne, fra et rent oplysningskontor, over Socialistiske Antimilitarister til International Militærnægtelse i dag.

I dag sætter MNF fokus på at bekæmpe militære og autoritære institutioner i samfundet. MNFs medlemmer er både drenge, piger, mænd og kvinder. MNF går ind for at alle skal tage ansvar for deres handlinger. MNF arbejder primært på at bekæmpe militæret. MNF opfordrer alle til at boykotte militæret. Hvis alle nægter at aftjene deres værnepligt, og ingen søger ansættelse i forsvaret som konstabler eller officerer, så vil militæret i Danmark og resten af verden hurtigt blive minimeret.

MNF ønsker at sætte ind mod de mekanismer der forårsager krig. Økonomiske-, sociale- og kulturelle sammenbrud ser MNF som den virkelige trussel. Det kan militæret ikke afværge. Omfordeling af militærets ressourcer til civile formål, til fredsuddannelse, freds- og konfliktforskning er MNFs udgangspunkt.

MNF deler pjecer om militærnægtelse ud på sessioner samt på gymnasier og HF-kurser. MNF stiller sig også op foran kaserner, og MNF deltager i paneldiskussioner på skoler og holder foredrag for foreninger og organisationer.

MNF udgiver tidsskriftet NB, der er udkommet uafbrudt siden 1967, som udsendes til alle medlemmer samt en række enkeltpersoner og biblioteker, der abonnerer. Derudover har MNF en hjemmeside med seneste nyt. Ca. 700 i gennemsnit besøger hver uge MNFs hjemmeside.

MNF driver to oplysningskontorer, hvor alle kan henvende sig og få råd og vejledning om at nægte militæret. Vejledning før og efter session, før og efter indkaldelse samt før og efter man har aftjent værnepligt i forsvaret eller Beredskabskorpset.

MNF udgiver rådgivningspjecen Militærnægtervilkår, der besvarer så godt som alle spørgsmål i forbindelse med at nægte militæret. Pjecen findes på mange biblioteker, og MNF sender den også til studievejledere på f.eks. gymnasier og HF-kurser.

MNF laver aktioner og happenings hvor MNF gør opmærksom på ulemperne ved at have et militær og ved at tænke militaristisk. Specielt International Militærnægterdag d. 15. maj fejres i samarbejde med nægterbevægelser i hele verden, men også fredsfangers dag d. 1. december markeres. Militærnægterforeningen har i over 30 år været et fyrtårn i det danske fredslandskab med hensyn til udbredelsen af militærnægtelsen. MNF har kontinuerligt drevet nægter-relevant rådgivende arbejde og deltaget i fredsbevægelsen i øvrigt. Blandt andet derfor er det bredt anerkendt i Danmark, at man af samvittighedsmæssige grunde ikke vil have noget med militæret at gøre. Sådan er det desværre ikke i lande som f.eks. Sverige og Tyrkiet - og det på trods af, at FNs menneskerettighedskommission har fastslået, at militærnægtelse er en menneskeret. I både Sverige og Tyrkiet kommer man fortsat i fængsel anno 2001, hvis man ikke vil deltage i krigsforberedelse. Derfor laver MNF aktioner, underskriftsindsamlinger og skriver støttebreve for at hjælpe militærnægtere, der sidder i fængsel. MNFs fokus er i stigende grad international militærnægtelse.

P.M.H.

Internettet:
MNFs hjemmeside