Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Sverige
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
     .  Journalistik
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 38.462
: :
Lo-Johansson, Ivar
Left
Rocks
2024-06-18 17:09

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Ivar Lo-Johansson
Ivar Lo-Johansson

Lo-Johansson (1901-90), svensk arbejderforfatter. Han var socialist, men partipolitisk ubundet. Han har spillet en central rolle i svensk arbejderbevægelse. Som forfatter og skribent har han haft meget at sige i udviklingen af svensk arbejderlitteratur. Ivar Lo-Johansson voksede op i Södermanland i et statarmiljø. Statarne var ejendomsløse landarbejdere på godser og storgårde i de rige landbrugsområder i Syd- og Mellemsverige. De var ansat på årskontrakter og fik løn i form af naturalier og fri bolig.

Ivar Lo-Johansson fik ikke megen skolegang og er autodidakt (selvlært). Han brød tidligt op fra statarmiljøet og levede nogle år som løsarbejder. I denne tid rejste han rundt i Europa. Han debuterede i 1927 med rejseskildringer fra Frankrig.

Lo-Johansson arbejdede aktivt for at organisere statarne, og har fået en del af æren for at statarsystemet blev afskaffet i 1945. Det er bøgerne fra statarmiljøet og Lo-Johanssons arbejde for denne gruppe, som har gjort ham til den centrale skikkelse i den såkaldte «statarskolan» i svensk litteratur. I 1930'erme udgav han flere romaner og novellesamlinger fra statarmiljøet. «God natt, jord» (1933) er den mest kendte af disse bøger. Den skildrer forskellige statares livsvilkår og viser hvilke holdninger og hvilken mentalitet disse livsforhold skaber. I «Bara en mor» (1939) fortæller han om statarkvinden Rya-Ryas kamp mod at blive presset ind i det triste livsmønster, som er statarkvindernes skæbne. Derudover er de mest kendte statarskildringer samlet i «Statarne I og II» (1936-37) og «Jordproletärerna» (1941). I disse samlinger lægger Lo-Johansson vægt på arbejdet med organiseringen af statarne.

Også andre af Lo-Johanssons bøger har grebet direkte ind i samfundsdebatten, og har ført til at sociale spørgsmål er blevet taget op til debat i Sverige. I 1935 udgav han romanen «Kungsgatan», som skildrer to unge, der bryder op fra statarmiljøet for at slå igennem i Stockholm. Manden slider med at skaffe sig arbejde og uddannelse, mens kvinden ender som prostitueret på Kungsgatan. Bogen fortalte åbent om seksualitet og kønssygdomme og gik ind i den debat, som socialister havde sat i gang for at fremme folkeoplysningen på dette område. Lo-Johansson har også skrevet bøger om idræt og ældreomsorg.

I 1950- og 60'erne kom han med en selvbiografisk serie på 8 bind, der behandler forskellige perioder i hans eget liv. Efter denne serie udgav han en række novellesamlinger, som har menneskenes lidenskaber som tema. Hver samling er viet en af de syv dødssynder. Ivar Lo-Johansson har også arbejdet som journalist og taget aktivt del i den offentlige debat. I artikelsamlingen «Statarskolan i litteraturen» (1972), hvor nogle af de vigtigste af hans artikler er samlet, tager han specielt arbejderforfatterne og fremstillingen af arbejderklassen i litteraturen op. Han har skrevet for arbejderklassen, men er blevet læst både af arbejdere og af borgerskabet. Han døde i 1990.

I 1979 blev Ivar Lo-Johansson tildelt Nordisk Litteraturpris for 1978 for memoireværket «Pubertet».

K.R.