Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.162
: :
Lagerressourcer
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Naturressourcerne kan opdeles i lagerressourcer og kredsløbsressourcer. Ved lagerressourcer eller ikke-fornyelige ressourcer forstås råvarer, som findes i endelige mængder på jorden. Eksempler er metaller, mineraler, uran, olie, kul og gas. Som lagerressourcer regnes også områder egnede til landbrugsproduktion og arealer til bygningsformål.

Begrebet lagerressource anvendes for at sige noget om, hvordan man bør forvalte råvarerne, og det fortæller noget om forholdet mellem lageret og forbruget af varen. Indenfor anvendelsen af de ikke-fornyelige ressourcer skelner vi mellem råvarer og energiressourcer.

Metaller og mineraler forbruges ikke som råvarer. De kan recirkuleres i produktionen - f.eks. skrotjern. Vi vil imidlertid aldrig opnå en fuldstændig recirkulering, og må stadig tære på lageret ved at bryde ny malm. I mange tilfælde vil metallerne ved råvarefremstillingen indgå i en sådan fortynding, at de ikke kan genvindes uden betydelig energanvendelse (f.eks. kobber).

I energiproduktionen er det vigtigt at skelne mellem lager- og kredsløbsressourcer. Der findes omkring 200 milliarder tons olie på jorden. Der dannes stadig olie gennem nedbrydelse af plantemateriale, men det er mindre end 0,1 milliarder tons pr. år. I dag er forbruget på omkring 3 milliarder tons pr. år. Når gendannelsen sker så uendeligt langsomt i forhold til forbruget, må olien betragtes som en lagerressource.

L.Y.