Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 27.886
: :
Lagerressourcer
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Naturressourcerne kan opdeles i lagerressourcer og kredsløbsressourcer. Ved lagerressourcer eller ikke-fornyelige ressourcer forstås råvarer, som findes i endelige mængder på jorden. Eksempler er metaller, mineraler, uran, olie, kul og gas. Som lagerressourcer regnes også områder egnede til landbrugsproduktion og arealer til bygningsformål.

Begrebet lagerressource anvendes for at sige noget om, hvordan man bør forvalte råvarerne, og det fortæller noget om forholdet mellem lageret og forbruget af varen. Indenfor anvendelsen af de ikke-fornyelige ressourcer skelner vi mellem råvarer og energiressourcer.

Metaller og mineraler forbruges ikke som råvarer. De kan recirkuleres i produktionen - f.eks. skrotjern. Vi vil imidlertid aldrig opnå en fuldstændig recirkulering, og må stadig tære på lageret ved at bryde ny malm. I mange tilfælde vil metallerne ved råvarefremstillingen indgå i en sådan fortynding, at de ikke kan genvindes uden betydelig energanvendelse (f.eks. kobber).

I energiproduktionen er det vigtigt at skelne mellem lager- og kredsløbsressourcer. Der findes omkring 200 milliarder tons olie på jorden. Der dannes stadig olie gennem nedbrydelse af plantemateriale, men det er mindre end 0,1 milliarder tons pr. år. I dag er forbruget på omkring 3 milliarder tons pr. år. Når gendannelsen sker så uendeligt langsomt i forhold til forbruget, må olien betragtes som en lagerressource.

L.Y.