Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 24.000
: :
Kjelsberg, Betzy Alexandra
Left
Rocks
2024-05-18 07:37

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Betzy Kjelsberg
Betzy Kjelsberg

Kjelsberg (1866-1950), norsk kvindesagskvinde, meget optaget af arbejdernes beskyttelse. Hun var født Børresen og voksede op i Drammen. I løbet af 1890'erne tog Betzy Kjelsberg initiativet til oprettelsen af en række foreninger i Dammen, f.eks. Den kvinnelige Handelsstands forening (1894), Kvinnesakforeningen (1896) og Drammens Sanitetsforening (1899).

I 1903 var hun med til at starte Kvindesagsforeningens Husmoderskole, det første uddannelsestilbud i huslig økonomi i Norge. Hun var også med til at stifte Norske Kvinners Nationalråd (1904), hvor hun var forkvinde fra 1922-28. I organisationens hovedorgan «International Council of Women» var hun ærespræsident og viceforkvinde fra 1926-1938.

I 1908 blev Betzy Kjelsberg indvalgt i Drammens fabrikstilsyn. Hendes interesse for arbejdsmiljøsager førte til, at hun i 1910 blev Norges første fabriksinspektør - et hverv hun beholdt indtil 1936. I 1919, og  1921-34, var hun regeringens repræsentant ved møderne i Den internationale Arbejderorganisation. Hun var også medlem af en række kommissioner (Tolltariffkommisjonen 1915, Bygningslovkommisjonen 1913, Rasjoneringskommisjonen 1917, Statens Edruelighetskommisjon 1930). Ydermere var hun viceforkvinde i Foreningen for Socialt Arbejde og medlem af hovedbestyrelsen for Norsk arbeide og i Normanns-Forbundet.

Betzy Kjelsberg var aktiv Venstre-politiker og sad i to perioder i Drammens bystyre. Fra 1926 til 1938 var hun medlem af Venstres centralstyre og blev derved det første kvindelige medlem i dette organ.

Betzy Kjelsberg høstede stor anerkendelse for sit arbejde i samtiden og var på mange måder en banebryder indenfor flere af de felter, hvor hun engagerede sig. Hun var utvivlsomt en af de mest aktive og fremtrædende kvinder i offentlig virksomhed og i kvindesagsarbejdet i Norge i de første årtier af det 20. århundrede.

K.F.