Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Polen
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 25.005
: :
Kalecki, Michal
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Michal Kalecki
Michal Kalecki

Kalecki (1899-1970), polsk økonom, en af de mest fremtrædende i vort århundrede.

Han begyndte på en matematisk-teknisk uddannelse, men måtte afbryde pga. familiens økonomiske forhold. Han kom i kontakt med økonomi dels gennem sin journalistiske virksomhed, hvor han behandlede konjunkturudviklingen i forskellige brancher i Polens erhvervsliv og ved at deltage i socialistisk virksomhed. I sidstnævnte forbindelse studerede han bl.a. Karl Marx og Rosa Luxemburg.

Tidligt i 1930'erne udviklede Kalecki en ny og selvstændig teori for konjunkturudviklingen, som på flere måder foregreb nogle af hovedtankerne i den teori, som senere blev fremlagt af J.M. Keynes. Kaleckis første arbejder var imidlertid kun offentliggjort på polsk, og de første arbejder han publicerede på engelsk var holdt i en kompakt matematisk form og nåede ikke ud til bredere kredse. Kalecki kom til England i 1930'erne og opholdt sig der til verdenskrigen var ovre. Hans arbejder stod i skyggen af Keynes', men i de senere år er betydningen af originaliteten af hans tidlige arbejder blevet vidt anerkendt.

På flere måder er Kaleckis tidlige arbejder mere avancerede end Keynes'. Dette hænger bl.a. sammen med, at Kalecki mere direkte studerer tidsforløbet af konjunkturudviklingen, ikke kun forskellig mulige ligevægtstilstande. Med sin matematiske analyseform ligger Kalecki også nærmere op til den senere konjunkturforskning, som i høj grad bygger på matematisk udformede systemer i kombination med statistiske data. Indholdsmæssigt bærer Kaleckis konjunkturteorier tydelige spor af hans kendskab til klassisk marxistisk teori. Indtægtsfordelingen, monopoliseringsgraden og produktionstekniske forhold spiller en langt større rolle hos Kalecki end hos Keynes.

Et særlig interessant træk ved Kaleckis arbejder er, at han på et tidligt tidspunkt forudså en type konjunktursvinginger, som har sammenhæng med, at myndighederne skifter mellem at prioritere at modarbejde inflation eller modarbejde arbejdsløshed, som man også har set i mange kapitalistiske lande i de senere år.

Efter krigen arbejdede Kalecki i nogle år for forskellige FN-organisationer. Han arbejdede da delvist med udviklingslandenes problemer. Senere vendte han tilbage til Polen og arbejdede både med forskning, undervisning og med aktuelle planlægningsproblemer - specielt planlægning på længere sigt. I tilknytning til det sidste arbejdsfelt udviklede han en økonomisk vækstteori for en socialistisk økonomi.

L.J.