Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Irland
   .  Nordamerika  .  USA
    .  Canada
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen  .  Arbejdsforhold
   .  Kulturorganisering  .  Oplysning
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Pædagogik  .  Undervisning
   .  Politisk  .  Fagligt
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 28.837
: :
Jones, Mary Harris
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Mother Jones
Mother Jones

Jones, (1830(?)-1930) nordamerikansk arbejderleder, oftest kaldet «Mother Jones». Mary Harris Jones var født i Irland og voksede op i Canada. Som ung arbejdede hun flere forskellige steder i USA som lærer og syerske. Hun giftede sig og fik barn, men både mand og barn døde. Hun tog så arbejde i forskellige bomuldsspinderier, senere også i andre industrier, og samlede oplysninger om arbejdsforholdene for kvinder og børn.

Efterhånden blev hun kendt for sin utrættelige indsats for minearbejderne og deres familier, ikke mindst under strejker. I perioder blev hun lønnet af fagforbundet United Mine Workers. I nogle år arbejdede hun for International Workers of the World. I 1903 skabte hun stor offentlig opmærksomhed omkring børnearbejde ved at arrangere en flere dages børnemarch. Selv da hun var over halvfems år gammel, fortsatte hun sin rejse- og foredragsvirksomhed.

«Mother Jones» havde et temmelig traditionelt syn på arbejdsdelingen mellem kønnene. Hun mente, at gifte kvinder burde ikke have arbejde udenfor hjemmet, og hun støttede ikke kravet om stemmeret for kvinder. Alligevel gjorde hun et stort arbejde for kvinder, både blandt husmødre og industriarbejdere, og hun hævdede, at alle vellykkede strejker blev vundet af kvinder. Hendes hovedindsats var dels at gøre offentligheden opmærksom på de dårlige arbejdsforhold for mænd, kvinder og børn i miner og industri, dels at hjælpe arbejderne til at handle selv.

S.Ny.