Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Kultur  .  Musik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 44.650
Arbejde  .  Kultur  .  Musik
: :
Internationale
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:18

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Arbejderbevægelsens internationale kampsang, skrevet i 1871 af franskmanden Eugene Pottier under pariserkommunen. Den skal være blevet sunget første gang 26. marts 1871 på Bastillepladsen, da pariserkommunens Råd var blevet valgt. Det var dog til en anden melodi end den, der i dag er kendt. Den blev først komponeret i 1888 af smedesvenden Alphonse de Geyter i Lille.

I Danmark blev den første gang kendt i 1910, da A.C. Meyer anvendte den som afslutningssang i sin kantate til den internationale socialistkongres i København (se 2. Internationale). Oversættelsen var dog ikke korrekt, og den rigtige oversættelse blev først bragt i Social-Demokratens julenummer 1911 under titlen, «Rejs jer fordømte her på jorden». Den er i dag oversat til de flestes af verdens sprog.

Internationale

Rejs jer, fordømte her på jorden
Rejs dig du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
Nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
fra intet da vi bliver alt.
/: Vågn til kamp af jer dvale
   til den allersidste dyst
   Og internationale
   slår bro fra kyst til kyst :/

Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd.
/: Vågn til kamp ....

Vi knuges under stat og love
vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
nu tager vi vor løn for det.
/: Vågn til kamp ....

Ved ofringen til mammons ære
har guldets konge aldrig haft
et andet mål end det at tære
på proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage
til en mægtig rigdom kom
og når vi fordrer den tilbage
forlanger vi vor ejendom.
/: Vågn til kamp ....

Med krigsbegejstring de os fylder
de konger, før vi skal i slag
Men voldens herrer væk vi skyller
på massemytteriets dag
Bær da strejkeånden ind i hæren
og på næste krigs signal
vi siger nej til «Helteæren»
og skyder hærens general
/: Vågn til kamp ....

Arbejdere i stad på landet
en gang skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad os jage dem på flugt
Vor kamp en herlig tid forjætter
vor solen altid stråler smukt
/: Vågn til kamp ....

(Eugene Pottier (1871).
Oversat af Hans Laursen)

A.J.