Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Politisk  .  Fagligt
Ideologi  .  Religion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 23.111
: :
Arbejderpræst
Left
Rocks
2024-07-15 04:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Arbejderpræst en præst, som arbejder i industrien. Arbejderpræsterne har især haft en historisk betydning i Frankrig. I tiden efter 2. verdenskrig tog mange præster arbejde som industriarbejdere, først og fremmest for mere eller mindre direkte at missionere i arbejderklassen, som var «tabt» for kirken. De opdagede hurtigt betydningen af at engagere sig på det fagforeningsmæssige og politiske plan. Dette engagement blev efterhånden lige så vigtig for dem, som det oprindelige missionsaspekt. Arbejderpræsternes levevilkår førte samtidig til, at mange af dem begyndte at stille spørgsmål ved den traditionelle præsterolle og præstens sociale stilling. Pga. denne udvikling blev arbejderpræsternes aktivitet i 1954 forbudt af kirken og stagnerede i nogle år. I begyndelsen af 60'erne igangsattes arbejdet igen og blev støttet af den 2. Vatikankonsilium i den katolske kirke. Den franske arbejderpræstbevægelse har været inspirerende for tilsvarende initiativer i Spanien, Italien, Portugal og i Latinamerika.

Arbejderpræsterne har bidraget til at nedbryde skellene mellem arbejderklassen og kirken i Frankrig. De har tilført fagforeningerne en del indsigt og kompetence, og også på det politiske område har de gjort sig gældende. Indadtil i kirken har de gjort meget for at ændre det traditionelle missionsbegreb og præstens sociale rolle og stilling. Mange præster i den katolske kirke har i dag almindelig lønnet arbejde ved siden af deres præstegerning, uden at de dermed kaldes arbejderpræster.

P.B.H.