Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
      .  Udviklingsteori
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 24.948
: :
Importsubstitution
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Importsubstitution er et lands egen produktion af industrivarer til erstatning for tilsvarende importerede varer.

Efterhånden som udviklingslandene blev integreret i verdensmarkedet, førte dette til en helt speciel arbejdsdeling, med industrivareproduktion i industrilandene og råvareproduktion i udviklingslandene. Nogen arbejdskrævende industriproduktion blev senere overført til udviklingslandene. Denne arbejdsdeling har ført til dårlige bytteforhold for udviklingslandenes produkter.

Importsubstitution sker i strid med den traditionelle teori for international arbejdsdeling og troen på, at økonomisk udvikling bliver fremmet gennem øget handel mellem landene. Kina og enkelte andre lande har ført en bevidst importsubstitutionspolitik ved selv at producere nødvendige forbrugs- og kapitalvarer, med selvudviklet teknologi, istedet for at importere tilsvarende varer med en dyrere og mere avanceret teknologi. I enkelte latinamerikanske stater har kapitalstærke investorer satset på industriproduktion baseret på importeret teknologi, uden at opbygge en selvstændig kapitalvareindustri. Denne form for importsubstitution fremmer ikke en selvstændig industriudvikling. Som regel drejer det sig om produktion af forbrugsvarer for en økonomisk privilegeret del af befolkningen. På denne måde bindes ressourcer, som ellers kunne være blevet sat ind i en nationaløkonomisk mere nyttig produktion. En sådan form for importsubstitution har ofte vist sig at være udviklingshæmmende, og fremmer heller ikke altid økonomisk vækst.

H.F.L.