Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
   .  Videnskab
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Pædagogik
Læst af: 33.979
: :
Illich, Ivan
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Ivan Illich
Ivan Illich

Illich (1926-), radikal nordamerikansk kritiker og skribent. Ivan Illich startede oprindeligt i den katolske præstegerning. Han gjorde lynkarriere i systemet og ville i dag have været kardinal, hvis han ikke samtidig havde været oprører. Katolikker i USA ønskede at gennemføre en kampagne for at sende et stort antal missionærer til Sydamerika, men Illich mente det var kulturimperialisme og kæmpede imod. Efter en langvarig politisk tovtrækning blev han udsat for en vaskeægte inkvisitionsproces i Rom og mistede det meste af sin officielle tilknytning til den katolske kirke. Senere har Illich viet sit liv til en grundlæggende kritik af centrale træk ved det moderne industrisamfund.

I «Deschooling Society», (1971) går Illich til angreb på det formelle uddannelsessystem. Det forvandler viden fra at være en aktiv deltagelse til at blive en vare, som man tilegner sig fra et monopolforetagende kaldet skole. Læreren bliver en producent, eleven en konsument. Der opstår en slags kundskabskapitalisme - et skel mellem dem der har mange aktier i kundskabsmarkedet og derved har adgang til en lang række privilegier, og alle dem uden attest på kundskaber og derved uden tilsvarende adgang til privilegier. Oprøret mod den bevidstløse tiltro til den formelle uddannelses velsignelser var nok kommet - også uden Illich. Men han fremmede med sine artikler og bøger debatten.

Illich kunne have skabt sig et levebrød af at afskaffe skolen. Istedet forlod han alle disciplene og kastede sig over en anden forvokset samfundsenhed: Sundhedsvæsenet. Bogen «Medicinsk nemesis» blev et svidende opgør med den medicinske profession, med sygehusvæsenets udbygning, med sygdomsbegrebet og med den forestilling, at sundhed er noget vi køber os på sygehuset.

Han drøfter det samme problem i sin bog om sundhedsvæsenet som i bogen om uddannelsesvæsenet: Deltagelsen tages fra os. Vi bliver ting, som andre bestemmer over. Vi får ikke lov til selv at være med i processerne. Der vokser grupper frem som monopoliserer viden og færdigheder, og som til stadighed udvider deres monopoler på vor bekostning. Graviditet bliver et medicinsk problem. Det samme bliver fødsel, prævention, opdragelse, arbejdsløshed, alderdom, død og sorg. Vi forbruger professionel service og slipper for at tage del i vore egne problemer. Også oprøret mod «sundhedsimperialismen» ville være kommet i gang uden Ivan Illich. Men det ville næppe være kommet så hurtigt, så klart, og med så dybe perspektiver.

En tredje hovedstrøm af bøger og artikler har med energiforbrug og redskabstyper at gøre. En af bøgerne har titlen: «Tools for Conviviality» (1973). En anden hedder «Energy and Equity» (1974) - om energi og lighed. Det seneste område Illich har kastet sig over er sprogvidenskab. Ord er centrale midler til at forstå både mennesker og samfund. Vi kan vente mere hjælp fra Ivan Illich. Mere hjælp til at generobre ejendomsretten til vor egen problemløsning.

N.C.