Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 24.596
: :
Slow Down aktion
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

Slow Down aktion (af engelsk: «slow down», gå langsomt) indebærer, at man nedsætter arbejdstempoet, men sådan set fortsætter arbejdet. Som fagligt kampmiddel er Slow Down aktioner historisk blevet anset for at være en variant af sabotage.

Slow Down aktioner er sammen med f.eks. kollektiv modstand mod overarbejde, en mere begrænset kampform end strejken og kan i flere situationer være formålstjenlig. Selv en moderat reduktion af tempoet («håndbremsen») kan virke stærkt, hvis virksomheden er bundet af frister for levering af produkterne og risikerer dagbøder, hvis kontrakten ikke overholdes. Slow Down aktioner er derfor mest effektive under højkonjunkturer. Hvis overenskomsten er en blanding af mindsteløn og akkord, kan sådanne aktioner også have en kraftig virkning. Man arbejder da i overensstemmelse  med mindstekravet og overholder nøjagtigt dette: Hverken mere eller mindre. Det vil oftest betyde, at der næsten ikke produceres noget, da så meget af produktionen normalt  er baseret på akkord.

Også når der har været opsigelser på vej, er Slow Down aktioner blevet anvendt. Man har søgt at strække det arbejde ud, der har været tilgængelig i afventning af nye ordrer. Før strejker kan man forsøge at hindre, at bestillinger bliver færdigekspederet før konflikten starter, eller at der produceres til et lager, der under konflikten kan tømmes.

K.K.