Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Friedan, Betty

Betty Friedan
Betty Friedan

Friedan (1929-), nordamerikansk leder af den reformistiske del af den nye kvindebevægelse. Uddannet i sociologi og psykologi. Gift i 1947. Tilbragte flere år som typisk forstadskone før hun begyndte sin undersøgelse af collegekammeraternes udvikling og dermed middelklassekvindernes situation i det moderne samfund. Undersøgelsen blev udgivet under titlen «The Feminine Mystique» i 1963. Bogen blev en bestseller, udkom i millionoplag og i oversættelse til mindst 13 sprog. Den virkede bevidstgørende på mange læsere. Friedan modtog mange opfordringer til at danne en forening for kvindernes rettigheder på linie med den gamle borgerretsorganisationen National Association for the Advancement of Colored People og gik i 1966 sammen med andre for at starte National Organization for Women (NOW), hvor hun blev den første leder. NOW har først og fremmest arbejdet for kvinders juridiske og økonomiske rettigheder indenfor rammerne af det bestående system, men har desuden taget en del utraditionelle virkemidler i brug og modtaget impulser fra mere radikale dele af den nye kvindebevægelse.

S.Ny.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Psykologi

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 27.561