Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Forbundet Mod Imperialismen (FMI)

Forbundet Mod Imperialismen (FMI), dansk antiimperialistisk gruppe (1975-82).

FMI blev dannet den 1. maj 1975, som en styrkelse og fortsættelse af det solidaritetsarbejde, der blev opbygget i Indokinakomiteerne (se Vietnambevægelsen) og Palæstinakomiteen. FMI udgav bladet International Bulletin. FMI var en generel antiimperialistisk organisation med det formål at styrke de revolutionære kræfter i den 3. verden gennem konkret og kontinuerligt politisk og materielt solidaritetsarbejde. FMI's politiske udgangspunkt var, at både den revolutionære udvikling i Danmark og de nationale befrielsesbevægelsers konfrontation med imperialismen krævede en solidaritet på den proletariske internationalismens grund. Et solidaritetsarbejde der klart skulle afsløre imperialismens natur og strategi. En politisk solidaritet, der skulle fastholde interessefællesskabet mellem arbejderklassen i de imperialistiske lande og de udbyttede og undertrykte folk. En solidaritet der skulle understrege, at det endelige opgør med imperialismen var kampen for socialismen.

Støtten til de revolutionære proletariske kræfter i den 3. verden blev givet på grundlag af konkrete analyser af de forskellige befrielseskampe og de involverede organisationer. Disse analyser blev løbende foretaget af FMI's 4 områdekomiteer på Latinamerika, Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika. Områdekomiteernes analyser blev brugt til: 1. Interne diskussioner i FMI, dvs. til diskussioner om hvem der skulle støttes, oplæg til konkret solidaritetsarbejde, artikler, bøger, pjecer osv. 2. FMI's udadvendte aktiviteter, der bestod i kontinuerligt solidaritetsarbejde med befrielsesbevægelser indenfor de nævnte 4 områder. FMI samarbejdede med en lang række af venstrefløjens organisationer om disse aktiviteter, men havde især tætte forbindelser til Forbundet Socialisterne.

FMI blev opløst omkring 1982. Baggrunden var, at der var sket et skred i de antiimperialistiske aktivisters baggrund fra starten af 70'erne. Mens aktivisterne på det tidspunkt var generelt orienterede - mod hele verden - blev aktivisterne i stigende grad orienteret mod et enkelt land. Det gavnede landekomiteerne, men ramte de generelle organisationer som FMI og dennes hovedmodstander Internationalt Forum.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 31/3 2003

Læst af: 25.153