Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Forbundet Mod Imperialismen (FMI)

Forbundet Mod Imperialismen (FMI), dansk antiimperialistisk gruppe (1975-82).

FMI blev dannet den 1. maj 1975, som en styrkelse og fortsættelse af det solidaritetsarbejde, der blev opbygget i Indokinakomiteerne (se Vietnambevægelsen) og Palæstinakomiteen. FMI udgav bladet International Bulletin. FMI var en generel antiimperialistisk organisation med det formål at styrke de revolutionære kræfter i den 3. verden gennem konkret og kontinuerligt politisk og materielt solidaritetsarbejde. FMI's politiske udgangspunkt var, at både den revolutionære udvikling i Danmark og de nationale befrielsesbevægelsers konfrontation med imperialismen krævede en solidaritet på den proletariske internationalismens grund. Et solidaritetsarbejde der klart skulle afsløre imperialismens natur og strategi. En politisk solidaritet, der skulle fastholde interessefællesskabet mellem arbejderklassen i de imperialistiske lande og de udbyttede og undertrykte folk. En solidaritet der skulle understrege, at det endelige opgør med imperialismen var kampen for socialismen.

Støtten til de revolutionære proletariske kræfter i den 3. verden blev givet på grundlag af konkrete analyser af de forskellige befrielseskampe og de involverede organisationer. Disse analyser blev løbende foretaget af FMI's 4 områdekomiteer på Latinamerika, Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika. Områdekomiteernes analyser blev brugt til: 1. Interne diskussioner i FMI, dvs. til diskussioner om hvem der skulle støttes, oplæg til konkret solidaritetsarbejde, artikler, bøger, pjecer osv. 2. FMI's udadvendte aktiviteter, der bestod i kontinuerligt solidaritetsarbejde med befrielsesbevægelser indenfor de nævnte 4 områder. FMI samarbejdede med en lang række af venstrefløjens organisationer om disse aktiviteter, men havde især tætte forbindelser til Forbundet Socialisterne.

FMI blev opløst omkring 1982. Baggrunden var, at der var sket et skred i de antiimperialistiske aktivisters baggrund fra starten af 70'erne. Mens aktivisterne på det tidspunkt var generelt orienterede - mod hele verden - blev aktivisterne i stigende grad orienteret mod et enkelt land. Det gavnede landekomiteerne, men ramte de generelle organisationer som FMI og dennes hovedmodstander Internationalt Forum.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 31/3 2003

Læst af: 24.203