Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Folkekrig

Folkekrig, eller folkets krig, er betegnelsen på en krigsform, som først blev teoretisk udviklet af Mao Tse-tung, især i værket «Strategiske problemer i Kinas revolutionære krig» (december 1936). Den vietnamesiske general Vo Nguyen Giap har videreudviklet Maos teori i «Folkets krig, folkets armé» (1961), som er en håndbog i guerillakrig. Folkekrig er med andre ord en krigsform, en guerillakrig, som landsbyerne ofte tager udgangspunkt i.

Mao Tse-tungs beskrivelse af folkekrigen bygger på hans erfaringer fra provinserne Hunan og Klangst, hvor Mao begyndte at opbygge kommunistiske bondesamfund, og som efter indre stridigheder i kommunistpartiet blev Den Røde Hærs første baseområde (fra 1927), desuden fra Kuomintangs fem offensiver for at tilintetgøre Den Røde Hær (1930-34) og erfaringerne fra «den lange march» (1934-35).

Udgangspunktet for folkekrigen er, at guerillaen, eller Den Røde Hær, må udnytte de fordele en venligsindet befolkning i et baseområde repræsenterer. Det gælder om at «lokke fjenden dybt ind i vores område». I disse baseområder kan den ofte talmæssigt underlegne røde hær få materiel og informationsmæssig støtte fra befolkningen og muligheder for at slå til mod dele af fjendehæren eller afskære dele af den. Den generelle slagplan for denne form for krigsførelse beskriver Mao sådan: «Når fjenden går frem, trækker vi os tilbage; når fjenden standser op, plager vi ham; når fjenden er udmattet, angriber vi ham; når fjenden trækker sig tilbage, forfølger vi ham».

Guerillahæren vil som udgangspunkt være statsmagtens hær talmæssigt underlegen, og den vil ofte måtte begynde med at forsvare sig. Mao Tse-tung giver derfor i «Strategiske problemer» opskrift på gennemførelse af den strategiske defensiv, som videreføres i den strategiske modoffensiv, hvor koncentrationen af stridskræfter, bevægelseskrig, lynkrig og tilintetgørelseskrig udgør faser i den vellykkede folkekrig.

F.N.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 26.450