Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Internationale Presse Korrespondenz (Inprekorr)

Internationale Presse Korrespondenz (Inprekorr), Berlin, Wien 1921-1933, fortsat som Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung, Basel 1932-39, fortsat som Die Welt. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung, Stockholm 1939-1943

Kominterns Eksekutivkomite besluttede 1921 at udgive en pressebulletin dels til hjælp for den kommunistiske presse, dels for at publicere Kominterns officielle dokumenter. Bulletinen udkom på tysk, engelsk og fransk, senere også i perioder på andre sprog (spansk, italiensk, tjekkisk, ungarsk, svensk). De forskellige udgaver var i hovedsagen identiske, men havde forskellige tyngdepunkter ligesom Kominterns andet officielle tidsskrift, Kommunistisk Internationale. Man vil således finde mere materiale om bevægelserne i de halvkoloniale lande og i kolonierne i den engelske udgave end i den tyske. I de første år udkom tidsskriftet for aktualitetens skyld med op til flere numre om ugen; i nogle år blev disse udgivet sideløbende i en ugentlig udgave med særnumre, senere udkom tidsskriftet 2 – 3 gange om ugen. I årene 1922-1939 udarbejdede Eugen Varga kvartalsvis økonomiske oversigter som tillæg til tidsskriftet (disse er genoptrykt samlet).

Vargas økonomiske oversigter har videnskabelig karakter og var centrale ved udviklingen af Kominterns politiske overvejelser. Bortset fra dem indeholdt de tre tidsskrifter dog især politiske informationer, i de første år ofte med kontroversielle og diskuterende bidrag. Senere da Kominterns linje var blevet udarbejdet, forsvandt det diskuterende element delvist. Informationsværdien var dog fortsat høj, men var mere forbeholdt den officielle udlægning af Kominterns politik f.eks. under Den spanske Borgerkrig 1936-1939

Den tyske udgave blev forbudt i februar 1933, men redaktionen var allerede fra juli 1932 begyndt at udgive månedsbladet Rundschau i Basel i Schweiz, som fra marts 1933 udkom som ugeblad – nogle gange flere udgaver hver uge. Af Rundschau udgaves sideløbende en illegal næsten identisk udgave indtil 1936 med titlen Inprekorr. Rundschau blev forbudt i Schweiz i oktober 1939 (der udkom dog endnu fire numre i januar 1940). Tidsskriftet blev dog allerede fra september 1939 udgivet i Stockholm med titlen Die Welt med samme undertitel; det udkom som ugeblad her indtil maj 1943. Da Komintern blev opløst, var der ikke mere brug for en pressebulletin for Komintern. Enkelte numre blev censureret/forbudt i Sverige. En svensk udgave af tidsskriftet med titlen Världen i Dag blev udgivet i årene 1937 til 1942.

Den engelske udgave, International Press Correspondence (Inprecorr) fortsatte sin eksistens efter 1933 som ugeblad, men skiftede i 1938 navn til World News and Views. Det udkom indtil 1953, indtil 1962 som World Views, men var da blevet til et ugeblad for det britiske kommunistiske parti (CPGB).

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 20/4 2005

Læst af: 22.578