Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Socialistiske skrifter

Socialistiske skrifter. Udgivet af det danske Socialdemokrati ved E. Wiinblad, hæfte 1-21, København 1888-1915

Som bidrag til videreførelsen af Socialdemokratiet som et klassebevidst arbejderparti udgav partiet udover Socialistisk Bibliotek også denne serie af mere populære pjecer, som i en del tilfælde blev genoptrykt i flere omgange. Prisen var lav, 10 øre for en pjece, dobbeltbindene kostede 20 øre og det sidste nummer, der udkom under verdenskrigens inflation kostede 25 øre.

Bd. 2 af den ikke-marxistiske filosof Johannes Huber blev ikke genoptrykt, men erstattet af Det kommunistiske Manifest. Bd. 3 var det Franske arbejderpartis (POF) program udarbejdet i samarbejde med Marx i 1880, Domela Nieuwenhuis' indføring i Kapitalen var gennemgået af Marx, som således havde accepteret resultatet. Overvægten af marxistiske forfattere – eller dog af forfattere der ved affattelsen af skrifterne opfattede sig selv som marxister – er slående. Oversættelserne er overvejende af mere teoretisk-politisk karakter, mens de danske originalbidrag dels tog sig af aktuelle diskussioner i Danmark, dels udviklede teoretiske spørgsmål på baggrund af de danske forhold. Her spillede diskussionen med tilhængerne af Henry George en vis rolle, og man hentede sig her opbakning af den til USA udvandrede Lorents Grønlund, som der spillede en betydelig rolle på venstrefløjen; selv om han efter 1890 ikke mere var med i de socialistiske partidannelser, kunne hans kritik af Henry George dog bruges. Bd. 9 består af en interessant diskussion mellem datidens kulturradikale og klassebevidste socialdemokrater, og har som sådan også en aktuel interesse. Med undtagelse af årene 1894, 1895, 1902, 1911-14 er der hvert år udkommet et eller flere bind i serien, enten som nyudgivelse eller genoptryk, dvs. i alt 41 bind. Oplagstallene kunne være ganske betydelige. Således udkom bd. 6 i et oplag på 5.000, efter at pjecen først var ukommet som artikelserie i Social-Demokraten.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 11/2 2005

Læst af: 22.377