Browserudgave

Vietnamkrigen - tidslinie

Vietnamkrigen - tidslinie

Tidslinie for vietnamkrigens udvikling

År Vietnam USA
1945 Vietminh befrier Vietnam fra besættelsesmagten Japan. Den Demokratiske Republik Vietnam (DRV) udråbes 2. september 1945.

Frankrig søger at genetablere sit koloniherredømme.

Præsident Ho Chi Minh anmoder om USAs og FNs intervention mod den franske kolonialisme.

OSS (forløber for CIA) tager kontakt med Ho Chi Minh og Vietminh for fælles indsats mod Japan. USA støtter afkolonisering i Sydøstasien.

Præsident Franklin D. Roosevelt dør. Harry S.

Truman tager over som præsident.

1946 Krigen mellem Vietminh og kolonimagten Frankrig starter

Truman-regeringen afviser både henstillinger fra Ho Chi Minh og at yde hjælp til Frankrig

1950 Det nye Bao Dai (den tidl. kejser)-styre i Sydvietnam, installeret af Frankrig, anerkendes af USA

Økonomisk og militær støtte til Frankrigs krig i Indokina. Over 2 mia. dollars i alt.

1953  

Dwight D. Eisenhower præsident

USA tager over fra Frankrig og iværksætter program for økonomisk og militærbistand til det nye Diem-styre i Saigon

1954 Vietminh sejrer over Frankrig ved Dien Bien Phu

Geneve-våbenhvileaftalen: Vietnam deles midlertidigt.

Ngo Dinh Diem-styret oprettes i Sydvietnam.

«Domino-teorien» formuleres.

1956

Planlagte frie valg for Vietnams genforening forpurres af Saigon-styret

 
1959 Første pacificeringsprogram i Sydvietnam 1959-60  
1960 FNL oprettes John F. Kennedy præsident
1961   Det militære engagement i Sydvietnam udvides med special- og kamptropper.
1962 «Strategiske landsbyer» pacificeringsprogram starter  
1963 Præsident Ngo Dinh Diem myrdes i et blodigt statskup

Lyndon B. Johnson præsident efter mordet på Kennedy.

1964-65  

Tonkin-bugt-episoden (aug. 64) bruges som påskud for at starte Vietnam-krigen.
Omfattende luft- og landkrig fra 1965

Krigen udvides til 500.000 USA tropper

1967 General Nguyen Van Thieu bliver præsident i Sydvietnam Lyndon B. Johnson meddeler tilbagetrækning fra præsidentkampagnen.
1968 FNL’s Têt-offensiv

Fredsforhandlinger indledes i Paris

Fredsforhandlinger i Paris

Richard Nixon præsident

1969 «Fønix-programmet» starter

FNL opretter den Provisoriske Revolutionære Regering (PRG)

Ho Chi Minh dør

«Vietnamisering» af krigen: reduktion af amerikanske styrker i Vietnam
1970  

Den neutrale Sihanouk væltes i et kup i Cambodia. USA og Sydvietnam invaderer Cambodia.

4 studerende skudt og dræbt ved anti-krigsdemonstration

1971  

Krigen udvides til Laos.

1972   December: USA's
største luftoffensiv over Nordvietnam".
1973 Våbenhvileaftale i Paris

Amerikanske styrker trækkes tilbage fra Sydvietnam

1975 Saigon-styrets fald

USA forlader Sydvietnam

Danmark

1945: Venstre regering under Knud Kristensen
1947: «Ikke-blok politikken» forlades med tilslutning til USA’s Marshall-hjælp
SD mindretalsregering under Hans Hedtoft
1949: Medlemskab af NATO
1950: Venstre-Konservativ regering under Erik Eriksen (V)
1953: Regeringen afviser USA-baser i Danmark
SD mindretalsregering under Hans Hedtoft
1955: Hedtoft dør. H.C. Hansen statsminister
1957: «Trekantregering» – SD, De Radikale, Retsforbundet – under H.C. Hansen (SD)
DK (og Norge) siger Nej til udstationering af atomvåben og mellemdistanceraketter på dansk jord
HC Hansen giver hemmeligt grønt lys for udstationering af USA -atomvåben i Grønland
1959: Aksel Larsen, formand for DKP, ekskluderes af DKP og danner SF
1960: HC Hansen dør. Viggo Kampmann statsminister
SD-Rad. Mindretalsregering under Kampmann (SD)
Kampagnen mod Atomvåbens første atommarch i Danmark
1962: Kampmann træder tilbage. SD mindretalsregering under Jens Otto Krag.
1964: SD mindretalsregering under Jens Otto Krag
De første protester mod Vietnam-krigen
Krag afslår anmodning fra præs. Johnson om symbolsk støtte til krigen i Vietnam
1966: Krag opfordrer præs. Johnson til at forhandle direkte med «Vietcong» (FNL)
Stor fremgang for SF i FT-valget. SD mindretalsregering under J. O. Krag med SF som parlamentarisk grundlag
1967: Vietnambevægelsen en realitet
«Stands bombardementerne»-indsamling.
Russell-krigsforbrydelsestribunalet afholdes i Roskilde.
Krag opgiver folkeafstemning om DK’s fortsatte medlemskab af NATO.
Regeringen i mindretal, da 6 SF-«rebeller» stemmer imod dyrtidsportion. De forlader SF og opretter Venstresocialisterne (VS)
1968: FT-valg bringer VS i Folketinget.
VKR regering under Hilmar Baunsgaard (Rad.).
Amerikansk atombevæbnet B-52 bombefly styrter ned på Grønland.
Ungdomsoprøret slår igennem.
Vietnambevægelsen radikaliseres og splittes. De Danske Vietnamkomiteer (DDV) oprettes
1969: Vietnam 69 dannes af tilhængere af en bredere Vietnambevægelse
Kejsergade-sagen: Hemmelig militær lyttestation afsløres af aktivister. Sagen op i FT i 1970
1970: PRG-kontor åbnes i København.
Verdensbank-demonstrationerne i København
1971: SD mindretalsregering under J. O. Krag
Danmark anerkender DRV-Nordvietnam
1972: Danskerne stemmer Ja til EF-medlemskab ved folkeafstemning.
Krag trækker sig som statsminister og Anker Jørgensen tager over.
Krigsforbrydertribunalet i København
1973: Danmark bliver medlem af EF (Fællesmarkedet)
Venstre mindretalsregering under Poul Hartling
1975: SD mindretalsregering under Anker Jørgensen

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 25/11 2005

Læst af: 64.565