Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Studies in Marxism

Studies in Marxism. An annual volume from the Marxism Specialist Group of the Political Studies Association of Great Britain.

Årbogen er udkommet siden 1994 med en enkelt afbrydelse, idet der ikke kom et bind i 2002. Bindene skal ifølge kolofonen indeholde artikler om Marx, Engels, senere marxistiske forfattere og analyser af politiske forhold med udgangspunkt i marxismen. Bidragydere kan komme fra alle politiske lejre, så længe de akademiske former overholdes.

Dette udgangspunkt har været opretholdt i de hidtil udkomne bind. Dog har understregningen af det akademiske udgangspunkt ikke forhindret bidrag og en diskussion ud fra politisk divergerende vurderinger. Årbogen er en videnskabelig publikation, men adskillige af forfatterne har en klar politisk holdning og en politisk praksis, som har resulteret i, at der i årbogen diskuteres åbent om marxisme. Der er ikke på forhånd fastlagt en bestemt form for autoriseret marxisme, snarere tværtimod: Bindene indeholder kritik af Marx og hans efterfølgere f.eks. ud fra en anarkistisk og antiautoritær grundholdning. Udgangspunktet for bidragene er enighed om, at der er noget at diskutere - om ikke andet så marxismens historiske betydning.

Udover artiklerne, der i enkelte bind har behandlet emner, som f.eks. 150-års-jubilæet for Det kommunistiske manifests udgivelse (bd. 4), indeholder årbøgerne anmeldelser af især engelsksproget litteratur, som siden 1990'erne har fået en stigende betydning og udgør et væsentligt bidrag til videreudviklingen og diskussionen af marxistiske teorier.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 6/1 2004

Læst af: 20.118