Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kiefer, Karl

Karl Kiefer
Karl Kiefer

Karl Kiefer (1872-1946), dansk socialdemokratisk forretningsmand.

Karl Kiefer levede fra 1872 - december 1946. Han var uddannet typograf og kom i Dansk Typograf Forbunds hovedbestyrelse i 1897. Desuden blev han i 1907 medlem af Socialdemokratisk Forbunds hovedbestyrelse, og samme år blev han udnævnt til sekretær i Arbejdernes Fællesorganisation i København.

Karl Kiefers storhedstid var omkring 1. verdenskrig som direktør for Arbejderbevægelsens Fællesorganisations Brændselsforretning A/S, der blev et af Danmarks største kulfirmaer. I den komplekse politiske og økonomiske konjunktur under 1. verdenskrig indgik kulimporten i et storpolitisk spil i den danske regerings anstrengelser for at balancere mellem ententemagterne og Tyskland. Det var i denne periode, at Kiefer, der kunne udnytte sine forbindelser til ledelsen i det tyske socialdemokratiske parti, fremstod som en af dansk arbejderbevægelses mest fremtrædende mænd. I øvrigt var han også medstifter af Arbejdernes Landsbank i 1919.

Karl Kiefers aktiviteter i denne periode kan ikke vurderes uden at nævne den legendariske, men tvetydige tysker Alexander Helphand (1867-1924) - kaldet Parvus. Fra 1915 til 1919 opholdt Helphand sig i København, og Kiefer kom i kontakt med ham og trak på hans tyske forbindelser. I kombinationen af økonomiske transaktioner og politisk virksomhed er der fælles træk mellem Kiefer og Helphand. Sidstnævnte er indgående beskrevet af Tørk Haxthausen i en historisk-dokumentarisk roman.

Den økonomiske krise omkring 1929 berørte også Arbejderbevægelsens Brændselsforretning og Karl Kiefer. En kommissionsundersøgelse blev sat i værk for at udrede forskellige økonomiske dispositioner, der også havde tråde til Parvus. Karl Kiefer gik personligt renset ud af sagen.

J.E.K.P.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 19/12 2003

Læst af: 22.014