Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Somogyi, Béla

Béla Somogyi (16. maj 1868 - 17. februar 1920), ungarsk journalist, redaktør, pædagog og socialist. Somogyi fødtes i en fattig familie og måtte arbejde siden han var ganske ung. Han ønskede at blive (folkeskole)lærer, og det lykkedes ham at få en seminarieuddannelse. Denne afsluttede han i 1893, hvorefter han begyndte at arbejde som lærer i en landsby i provinsen.

Her begyndte han at skrive artikler om forholdene i de tilbagestående landregioner til Socialdemokratiets (MSzDP) hovedorgan, dagbladet Népszava. Dog måtte han skrive under et pseudonym for at bevare sin stilling som lærer. I august 1897 blev han imidlertid en af Népszava redaktører, hvilket medførte at han blev afskediget som lærer.

Imidlertid blev Somogyi efter et halvt år pga. hårde interne partikampe nødsaget til at forlade Népszava. I de efterfølgende 7 år deltog han ikke i bevægelsen, men gik i gang med en universitetsuddannelse i fremmedsprog. Efter eksamen blev han først lærer siden rektor for en højere skole.

I 1903 vendte han tilbage til avisen og blev fast medarbejder med speciale i opdragelse og undervisning. Senere blev han ansvarlig for Népszavas indlandsredaktion. Den daværende liberale borgmester i Budapest tillod, at han bevarede sit skolejob og samtidig fortsatte sit arbejde som redaktør. Efterhånden arbejdede han som all-round journalist. Han skrev specielt om økonomiske problemer, bønder, de fattige landarbejdere og kommunalpolitik. I denne tid begyndte han også at skrive for partiets månedlige teoretiske tidsskrift Szocializmus.

Uddannelsesspørgsmål forblev dog hans hovedinteresse inklusive voksenuddannelse. Han organiserede et fagforbund for lærere og gik stærkt ind for adskillelsen af stat og kirke, således at bl.a. undervisningen i religion skulle udgå fra undervisningen. Undervisningen i folkeskolen skulle udvides til 8 skoleår. I dette spørgsmål samarbejdede han med arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer, specielt vedr. de unges videreuddannelse. I 1911 blev han redaktør for ungdomsorganisationens tidsskrift.

Efter den ungarske oktoberrevolution blev han vice-undervisningsminister i den borgerlige regering under ledelse af Károlyi Mihály. Da Ungarn i 1919 etablerede sig som Sovjetrepublik, blev han valgt til det centrale Arbejderråd, men blev ikke særlig aktiv, fordi han ikke kunne få et rimeligt samarbejde med kommunisterne.

Efter Sovjetrepublikkens fald og de ledende kadres nærmest uundgåelige flugt til Wien, forblev Somogyi i Budapest, hvor han overtog posten som chefredaktør ved Népszava. Han skrev stærkt kritiske artikler mod den nye kontrarevolutionære regering, i hvilke han beskrev den hvide terrors ugerninger - i vore dage er disse helt glemte, men i samtiden var der en omfattende protestbølge i hvilken førende socialdemokrater, som f.eks. Hjalmar Branting, Karl Kautsky, Emile Vandervelde m.fl. deltog. Den Internationale faglige Central i Amsterdam organiserede en effektiv international boykot af varer til og fra Ungarn.

Somogyis artikler vakte stor vrede i det kontrarevolutionære regime, han var forhadt helt ind i den inderste kreds af Miklós Horthys regering. En gruppe officerer fra denne kreds bortførte ham og hans personlige vagt den 17. februar 1920. De blev begge myrdet og smidt i Donau. Ved hans begravelse den 22. februar 1920 deltog over 100.000 arbejdere i protest.

Ja.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Pædagogik, Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 29/7 2003

Læst af: 28.246