Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Nkrumah, Kwame

Kwame Nkrumah
Kwame Nkrumah

Kwame Nkrumah (1909-72), regeringsleder i Ghana til 1966 og panafrikansk statsmand.

Nkrumah studerede filosofi i USA i 1935-40, og allerede på dette tidspunkt blev han aktiv i den afrikanske studenterbevægelse. I 1945-47 studerede han i London ved London School of Economics, og samtidig arbejdede han med organiseringen af den 5. Panafrikanske Kongres. I London var han komet i forbindelse med andre vestafrikanere og blev grebet af tanken om en fælles vestafrikansk statsdannelse, der skulle danne grundlag for et senere forenet Afrika.

I 1947 stiftedes den Forenede Guldkyst Konvention (UGCC), og samme år vendte han tilbage til sit land, Guldkysten som sekretær for UGCC. Allerede to år senere brød han dog med bevægelsen og dannede i stedet sit eget politiske parti, Convention Peoples Party (CPP), der krævede øjeblikkelig selvstændighed for Guldkysten - altså før den mulige realisering af de panafrikanske ideer. I 1950 blev han arresteret af de britiske kolonimyndigheder for opfordring til ulovlige strejker, men året efter atter frigivet.

I 1952 blev Nkrumah premierminister, og i 1957 førte han Guldkysten til fuld selvstændighed under navnet Ghana. I 1960 omdannede han Ghana til republik og fik uindskrænket magt over landet og over partiet CPP - iøvrigt det eneste tilladte. Fra dette tidspunkt koncentrerede han sit arbejde om panafrikanismen, og konsekvensen var, at Ghana blev forsømt økonomisk og politisk. Da han i februar 1966 besøgte Kina, blev magten overtaget af militær og politi ved et kup, og Nkrumah måtte flygte til Guinea. Han nåede at blive forfatter til bøger om Ghana og panafrikanske spørgsmål.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 26.572