Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arte (Arbejdernes Teater)

Arte (Arbejdernes Teater) (1946-2002), socialdemokratisk teaterorganisation og senere billetformidler.

Med det formål at forbedre den folkelige underholdning sendte AOF i 1934 et par skuespil på turne. Initiativet fik dog ikke større betydning, og først i 1946 blev ideen taget op på ny, denne gang på baggrund af den nyoprettede organisation Arte (Arbejdernes Teater), hvis virkefelt både skulle være den dramatiske kunst og musikken. Artes ledelse kom til at bestå af repræsentanter for AOF og de øvrige arbejderorganisationer samt af særligt teaterkyndige medlemmer. Den tidligere socialdemokratiske socialminister K.K. Steincke blev foreningens første formand.

I København blev der oprettet en publikumsorganisation, der med stor tilslutning arrangerede teateraftner og koncerter samt møder og studiekredse. Dertil kom en abonnementsordning, hvorigennem der blev solgt billige billetter til de københavnske teatres bedste forestillinger. I provinsen blev der i samarbejde med AOF's lokalafdelinger og i samarbejde med Andelsteatret arrangeret musik-, teater- og solistturneer, som både kunstnerisk og publikumsmæssigt blev store successer. I 1963 dannede Arte, Andelsteatret og Dansk Folkescene samarbejdsorganet Det danske Teater. Efterhånden blev det primære indhold dog formidlingen af billetter på rabatordninger til de eksisterende teatre. Det oprindelige politiske indhold blev nedtonet, og i sidste ende hang heller ikke økonomien sammen. Kun Arte Booking er rekonstrueret.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 22.306