Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arbejdernes Radio- og Fjernseerforbund

Arbejdernes Radio- og Fjernseerforbund (1926-), socialdemokratisk forbund der fra 1928 havde plads i Radiorådet med det formål at sikre arbejderinteresserne i Danmarks Radio.

I 1926 gennemførte den socialdemokratiske regering en radiolov, der gav folkestyre i statsradiofonien og lytterne plads i dette styre. Allerede på dette tidspunkt var der oprettet forskellige lytterorganisationer, der af arbejderbevægelsen dog blev opfattet som for borgerligt dominerede. Samme år blev Arbejdernes Radioforbund (senere Arbejdernes Radio- og Fjernseerforbund) derfor oprettet. Det nye forbund stod i nær forbindelse til AOF, og der var fra starten en klar opfattelse af radioens rolle som kultur- og politikformidler. I 1928 erobrede forbundet en plads i Radiorådet og var fra 1934 den største organisation i rådet.

Forbundet havde de første mange år en klar opfattelse af, at arbejderproblemer og -synspunkter var underrepræsenteret i radioen, og det førte til en stadig kamp for at komme ind i udsendelserne. Da det efterhånden lykkedes blev radioen fra borgerligt hold mødt med en påstand om, at den var blevet for socialistisk. Dette blev et gennemgående tema frem til Erhard Jakobsens korstog mod Danmarks Radio i 1970'erne, registrering af alle udsendelser på bånd og Jacobsens oprettelse af sin egen organisation - Aktive Lyttere og Seere. Den borgerlige Schlüter regering afskaffede rådet og dermed folkestyret i Danmarks Radio, der siden er drevet stærkt mod højre.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 21.395