Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arbejdernes Læseselskab

Arbejdernes Læseselskab (ALS) (1878-), selskab til styrkelse af oplysning og viden i den danske arbejderklasse, veteranen indenfor den danske arbejderoplysning. Selskabet blev stiftet i 1878 med udgangspunkt i de 340 bind, der kom fra det lukkede Socialdemokratisk Samfunds bibliotek. På dette tidspunkt var folkebibliotekerne endnu i deres vorden, samtidig med at arbejderbevægelsen lagde meget stor vægt på at øge oplysnings- og vidensniveauet i arbejderklassen. Læseselskabet spillede en central rolle i dette virke ved at udlåne sine bøger, ved at stille læse- og konservationsværelser i Folkets Hus i Rømersgade i København til rådighed for arbejderne, ved foredragsvirksomhed, koncerter og museumsbesøg og ved at skabe forbindelse mellem Danmarks bedste kunstnere og arbejderklassen.

På sit højdepunkt havde Læseselskabet 2.500 medlemmer, og erhvervede i 1922 med støtte fra Københavns Kommune ejendommen Nr. Søgade 27. Det blev siden støttet med både stats- og kommunaltilskud. Med folkebibliotekernes udbredelse overtog disse mange af Læseselskabets opgaver, interessen dalede derfor og medlemstallet gik ned. I 1932 skete der en reorganisering hvor en række københavnske arbejderorganisationer kollektivt blev tilsluttet selskabet, og ledelsen blev lagt i hænderne på et repræsentantskab. Biblioteket blev afhændet, men ejendommen i Nr. Søgade blev til gengæld gjort til centrum for arbejderoplysningen i København. Det brede oplysningsarbejde i arbejderbevægelsen var dog allerede på dette tidspunkt overtaget af AOF.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 22.050