Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Gompers, Samuel

Samuel Gompers (1850-1924), nordamerikansk fagforeningsleder. Gompers blev i New York udlært som cigarmager. Efter en mislykket strejke i 1877 blev han formand for lokalafdelingen af cigarmagerforbundet, hvor han afslørede sig som en stor organisator. I 1886 var han med til at stifte landsorganisationen American Federation of Labor (AFL), og bortset fra en enkelt afbrydelse i 1890 var han formand for organisationen frem til sin død. Under hans ledelse nåede medlemstallet i 1920 op på 5 millioner. Han ledede organisationen udfra et princip om at undgå indblanding i partipolitik. Han støttede USA's deltagelse i 1. Verdenskrig, og ved fredskonferencen i Paris i 1918-19 var han formand for kommissionen for international arbejderlovgivning. Både i USA og i det internationale samarbejde lagde han stor vægt på at lægge afstand til socialismen.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 21.078