Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Chomsky, Noam

Noam Chomsky

Chomsky (1928-) er den mest fremtrædende nulevende sprogforsker, og en af de skarpeste kritikere af USA's udenrigspolitik. Hans arbejde har revolutioneret synet på sproglig struktur og erkendelse, således at også de som ellers forkaster hans teorier må tage hensyn til de problemer, han har peget på. Man kan skelne mellem en sprogfilosofisk og en mere erfaringsvidenskabelig side af hans arbejder. Som sprogfilosof har han grebet tilbage til det 17. århundredes rationalistiske filosofi, og hævder, at sprogindlæring ville være umulig, dersom vi ikke var født med visse grammatikalske strukturer, som udstak rammer for alle mulige sprog. Chomskys opfattelse er her nært beslægtet med den strukturalistiske antropologi hos Claude Lévi-Strauss, og de kan begge søge en vis støtte for deres opfattelse i den moderne biologi. I sit mere empirisk orienterede arbejde har Chomsky givet en nærmere præcisering af strukturerne i naturlige sprog. Han har især lagt vægt på de mange tvetydigheder i dagligtalen (som i de tre betydninger af sætningen «Jeg lod barnet stjæle») og peget på, at dette kræver langt finere analyseredskaber, end dem man traditionelt har anvendt.

Fra og med den store artikel om «Vietnam og de intellektuelles ansvar» i 1966 har Chomsky indtaget en central stilling i analysen af, og kampen mod USA's udenrigspolitik i Indokina, Mellemøsten, Mellemamerika, Balkan og andre steder på kloden.

J.E.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 27/8 2003

Læst af: 37.876