Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

The Labour Elector

Engelsk socialistisk orienteret tidsskrift udgivet i London med undertitlen «The organ of practical socialism». Udgivelsesfrekvensen skiftede fra måneds- til fjortendags- til ugeblad. Det udkom i juni 1888 til april 1890, og atter fra januar 1893 til juli 1894. Ledet af Henry Champion.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 30/4 2003

Læst af: 19.680