Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) er et dansk uafhængigt og tværfagligt analysecenter beliggende i København. CASA blev stiftet i 1986 af en kreds af forskere som et alternativ til de eksisterende forskningsmiljøer og konsulentfirmaer. I dag er CASA organiseret som en almennyttig forening med knap 500 medlemmer.

Som uafhængig organisation prioriterer CASA opgaver af kritisk karakter. Det er CASA's formål, «på så bredt et folkeligt grundlag som muligt» at medvirke til at skabe en større viden om sociale, økonomiske og politiske spørgsmål.

CASA's brugere og rekvirenter spænder fra folkelige bevægelser og græsrodsorganisationer, over fagforeninger, etablerede brancheorganisationer og virksomheder til centraladministrationen og statslige, amtslige og kommunale organisationer. CASA udfører også opgaver i EU og det øvrige Europa, samt i Asien, Afrika og Mellemamerika.

CASA samarbejder med et bredt netværk af danske og internationale forskningsinstitutioner og konsulentvirksomheder. CASA's faste stab og netværk består af sociologer, økonomer, psykologer, jurister og politologer. De typiske opgaver er evalueringer, kvantitative og kvalitative analyser og vurderinger, organisationsudvikling, udredningsarbejde samt information og formidling.

CASA's faste stab og netværk er bygget op omkring tre hovedområder: (1) arbejdsmiljø, (2) miljø og (3) social- og arbejdsmarkedsforhold. Der lægges vægt på, at etiske aspekter inddrages i projekterne. Det gælder især det globale perspektiv, udvikling af menneskelige ressourcer, social ansvarlighed, miljømæssig ansvarlighed og etnisk ligeværdighed.

CASA er et non-profit firma, hvor økonomien er baseret på indtægterne fra forsknings- og konsulentvirksomheden. Overskuddet fra CASAs aktiviteter anvendes til at fremme projekter, der støtter CASA's formål, og hvor grupper eller enkeltpersoner ikke selv råder over de nødvendige ressourcer.

B.S.P.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 23.892