Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Bremer, Fredrika

Fredrika Bremer

Bremer (1801-1865), svensk forfatter der arbejdede for kvinders rettigheder, særligt kendt for romanen «Hertha». Fredrika Bremer var født af en rig familie i et gennemført patriarkalsk samfund, der havde bestemt, at kvinderne ifølge Guds orden og rigets love skulle adlyde de mænd, som var deres formyndere. Eftersom hun hverken havde udseende eller anlæg for at blive en overfladisk salonkvinde, var hendes barne- og ungdomsår ulykkelige. Kun ved egen energi og gåpåmod formåede hun at få del i sin tids dannelse. Først 39 år gammel opnåede hun at blive erklæret myndig «ved dispensation». Da havde hendes bror formået at forspilde hendes arv.

Det borgerligt-liberale gennembrud var ved at udvikle sig i Sverige, med befolkningseksplosion, omformning af erhvervslivet, forfatningsreform og nye love. Lidt efter lidt fik også kvinderne en bedre juridisk stilling og større, om end fortsat sparsomme, muligheder for at klare sig selv økonomisk. Debatten om kvindespørgsmålet var et konstant tema i Fredrika Bremers bøger, fra den anonyme debut med «Teckningar ur vardagslivet» (1828), over humoristisk-sentimentale skildringer som «Grannarna» (1837) og «Hemmet» (1839), frem til «Hertha», der udkom i 1856. Den skildrer i stærke farver følgerne af middelklassekvindens umyndige stilling og vakte stor opstandelse.

Fredrika Bremers oprør havde dets egne grænser. Hun var overbevist om kvindens åndelige særpræg og mission, der var givet hende af Gud. Kvinden skulle repræsentere selve godheden, og denne mission blev først og fremmest opfyldt gennem rollen som hustru og mor. Bedre og ædlere hjem ville resultere i et bedre samfund, ja i fred og Guds rige på jord. Men samtidig krævede hun, at kvinderne gennem viden og dannelse skulle udrustes bedre til denne opgave, og mente videre at intet ægteskab var bedre end et moralsk nedbrydende ægteskab! Hun afslog selv en række frierier og krævede altid menneskeværd og nyttigt arbejde - også for ugifte kvinder. De kunne finde arbejde indenfor opdragelse, omsorg og pleje.

Borgerskabets kvinder fik en på mange måder forbedret deres stilling i løbet af Bremers levetid. Hun var bevidst om fattigdommen og nøden i de lavere klasser, øvede velgørenhed og var interesseret i socialistisk-utopiske eksperimenter, som hun studerede på sin rejse til USA og England 1849-1852. Hun regnede med, at udviklingen gik mod en eller anden form for socialisme, hævder Gunnar Qvist i sin bog om hende. Spørgsmålet var kun, om socialismen ville komme «i fredsfyrstens navn og til jordens velsignelse, for i de helliges samfund at kunne bygge Guds rige, eller anført af den røde fane - i blod og stor elendighed».

H. C.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 33.681