Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

TIPH (Temporary International Presence in Hebron)

TIPH (Temporary International Presence in Hebron), international observationsstyrke i Hebron. Efter at en israelsk bosætter - Baruch Goldstein - den 25. februar 1994 havde myrdet 30 palæstinensere i moskeen i Hebron, blev en styrke bestående af 160 internationale observatører sendt til Hebron i starten af maj 1994. De fleste af dem let bevæbnede for deres egen sikkerheds skyld. Styrken blev kaldt TIPH (Temporary International Presence in Hebron), og blev oprettet efter aftale mellem Israel, PLO og de tre deltagende europæiske lande: Norge der stillede med 90 observatører, samt Italien og Danmark der hver stillede med 35.

TIPH havde til formål at skabe en følelse af sikkerhed blandt de palæstinensiske indbyggere i Hebron, og for at fremme stabiliteten og genetableringen af et normalt liv i byen. Missionen varede kun nogle få måneder. Den 28. september 1995 undertegnede PLO og Israel en interim-aftale om Gaza og Vestbredden, og som led i denne fik byen Hebron en speciel status. Som led i aftalen blev det endvidere besluttet at indsætte en ny TIPH styrke.

Den israelske tilbagetrækning fra Hebron skulle være fuldført senest 31. marts 1996, men blev betydelig forsinket. Alligevel lykkedes det at få aftalen om TIPH på plads 9. maj 1996. Denne styrke blev indsat, trods den manglende israelske tilbagetrækning. I aftalen blev det fastslået, at styrken skulle bestå af personale fra Tyrkiet, Italien, Canada, Sverige, Australien og Danmark. Dens vigtigste opgave var at skabe en følelse af sikkerhed blandt den palæstinensiske befolkning i Hebron. Aftalen blev erstattet af en ny aftale i januar 1997, efter hvilken TIPH kan bestå af op til 180 mand. I november 2000 bestod den af 85 personer - politifolk - fra Norge, Danmark, Sverige, Schweiz, Italien og Tyrkiet.

TIPH er skabt udenfor FN systemet og refererer alene til en fælles israelsk-palæstinensisk komite og til en ad-hoc komite bestå af de deltagende lande. TIPH opererer på 3 måneders mandater, der kan fornyes når både Israel og PLO er enige herom. Trods det at de har tilladelse til at bære lette våben, er deres virkelige våben notesbøger og kameraer. TIPH er den første og foreløbigt eneste udenlandske bevæbnede observatørstyrke som Israel har accepteret indenfor de området, landet erobrede i 1967. I takt med den tiltagende israelske vold overfor den palæstinensiske civilbefolkning har PLO siden 2000 anmodet det internationale samfund om internationale observatører i resten af Palæstina, men dette er hidtil blevet afvist af Israel.

Selvom TIPH råder over omfattende dokumentation af bosætteres og det israelske militærs overgreb på civilbefolkningen i Hebron, er det sjældent at disse oplysninger når ud til verdenspressen. Hvis TIPH gik åbent ud med sin dokumentation, ville styrken umiddelbart blive udvist af Israel. Styrken står i dilemmaet mellem at kunne fortælle hvad den registrerer, og kunne fortsætte sit fredsskabende arbejde.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2002

Læst af: 25.375