Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Qurei, Ahmed (Abu Ala)

Ahmed Qurei
Ahmed Qurei

Ahmed Qurei (1937-), palæstinensisk politiker, bedre kendt under navnet Abu Ala, født i Abu Dis nær Jerusalem i 1937. Tidligt medlem af den palæstinensiske befrielsesorganisation Fatah. I 1983 blev han udnævnt til chef for PLO's eksekutivkomites økonomiske afdeling. Han var politisk ansvarlig for udarbejdelsen af dokumentet: Program for udviklingen af den palæstinensiske Nationaløkonomi 1994-2000. Et centralt dokument i PLO's udviklingsstrategi for Palæstina.

Han var medlem af den celle, der under Madrid fredskonferencen havde ansvaret for kontakter mellem det «eksterne» PLO og den offiicielle palæstinensiske delegation. Han var chef for den palæstinensiske delegation, der deltog i de hemmelige forhandlinger, der i september 1993 førte frem til Oslofredsaftalen. Han ledede derefter forhandlingerne, der i april 1994 førte frem til undertegnelsen af Parisaftalen (om de økonomiske relationer mellem de autonome palæstinensiske områder og Israel, og efterfølgende forhandlingerne der førte frem til Oslo II aftalen i september 1995. Han leder nu den palæstinensiske side af den styringskomite, der er ansvarlig for aftalens gennemførelse.

Qurei er specialist i finansielle og økonomiske forhold, og har også virket som fungerende direktør for Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction (PECDAR), siden dennes oprettelse i 1993. Han var i 1994-96 minister økonomi og handel samt industri i det palæstinensiske selvstyre. Ved valget til det palæstinensiske lovgivende råd (PLC) i januar 1996 blev han valgt i Jerusalem, og han er i dag talsmand for rådet. Politisk står han Yasser Arafat og Mahmoud Abbas (Abu Mazen) nær. I tilfælde af Arafats bortfald er Qurei ifølge selvstyrets lovgivning udpeget til at overtage posten som selvstyrets præsident.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2002

Læst af: 23.190