Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Enhedslistens Ungdomsnetværk

Enhedslistens Ungdomsnetværk (1995-2001), stiftet i 1995 af unge Enhedslistefolk med tilknytning til REBEL. Havde status af et udvalg i Enhedslisten og hed således fra 1995-1998 Enhedslistens Ungdomsudvalg.

Stiftelsen af ungdomsnetværket skete som led i et forsøg på at samle den unge venstrefløj i et fælles forum, da Rød Ungdom og REBEL til stadighed var splittet, og en gruppe unge i Århus forsøgte at stifte den moderat socialistiske Rød/Grøn Ungdom som ungdomsbasis for Enhedslisten.

Ungdomsnetværket havde aktive medlemmer i København, Århus, Odense, Horsens og Aalborg. Der var ikke tale om ungdomsafdelinger og fokus lå i vidt omfang på det nationale arbejde.

Ungdomsnetværket afholdt årligt 2-3 ungdomstræf med op mod 40-50 deltagere fra hele landet. Det var træf med politisk og retorisk skoling, der havde til formål at ryste de unge sammen og ruste dem til deltagelse i paneldebatter på landets skoler.

Ved folketingsvalget 1998 deltog ungdomsnetværket i TV2 ungdomsvalg på lige fod med de politiske ungdomsorganisationer.

Op til folkeafstemningen om euroen i september 2000 gennemførte ungdomsnetværket kampagne for et solidarisk «nej» til euroen med intern skolingsweekend, landsdækkende uddelingsbusser og lokale aktioner. Dele af kampagnen blev gennemført i samarbejde med REBEL.

I 1999 blev Mikkel Warming udpeget af Enhedslistens Hovedbestyrelse til at være sekretær for ungdomsnetværket for at give arbejdet et løft. Hovedbestyrelsen havde ligeledes nedsat en arbejdsgruppe til at kaste et kritisk blik på Enhedslistens struktur og organisation. I 2000 kom arbejdsgruppen med et oplæg som bland andet handlede om ungdomsarbejdet.

Enhedslistens Ungdomsnetværk blev i 2001 sluttet sammen med REBEL og dannede Socialistisk Ungdoms Front (SUF). Ved nedlæggelsen havde Ungdomsnetværket 100 medlemmer.

N.M.K.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 8/4 2010

Læst af: 25.320