Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Enhedslistens Ungdomsnetværk

Enhedslistens Ungdomsnetværk (1995-2001), stiftet i 1995 af unge Enhedslistefolk med tilknytning til REBEL. Havde status af et udvalg i Enhedslisten og hed således fra 1995-1998 Enhedslistens Ungdomsudvalg.

Stiftelsen af ungdomsnetværket skete som led i et forsøg på at samle den unge venstrefløj i et fælles forum, da Rød Ungdom og REBEL til stadighed var splittet, og en gruppe unge i Århus forsøgte at stifte den moderat socialistiske Rød/Grøn Ungdom som ungdomsbasis for Enhedslisten.

Ungdomsnetværket havde aktive medlemmer i København, Århus, Odense, Horsens og Aalborg. Der var ikke tale om ungdomsafdelinger og fokus lå i vidt omfang på det nationale arbejde.

Ungdomsnetværket afholdt årligt 2-3 ungdomstræf med op mod 40-50 deltagere fra hele landet. Det var træf med politisk og retorisk skoling, der havde til formål at ryste de unge sammen og ruste dem til deltagelse i paneldebatter på landets skoler.

Ved folketingsvalget 1998 deltog ungdomsnetværket i TV2 ungdomsvalg på lige fod med de politiske ungdomsorganisationer.

Op til folkeafstemningen om euroen i september 2000 gennemførte ungdomsnetværket kampagne for et solidarisk «nej» til euroen med intern skolingsweekend, landsdækkende uddelingsbusser og lokale aktioner. Dele af kampagnen blev gennemført i samarbejde med REBEL.

I 1999 blev Mikkel Warming udpeget af Enhedslistens Hovedbestyrelse til at være sekretær for ungdomsnetværket for at give arbejdet et løft. Hovedbestyrelsen havde ligeledes nedsat en arbejdsgruppe til at kaste et kritisk blik på Enhedslistens struktur og organisation. I 2000 kom arbejdsgruppen med et oplæg som bland andet handlede om ungdomsarbejdet.

Enhedslistens Ungdomsnetværk blev i 2001 sluttet sammen med REBEL og dannede Socialistisk Ungdoms Front (SUF). Ved nedlæggelsen havde Ungdomsnetværket 100 medlemmer.

N.M.K.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 8/4 2010

Læst af: 24.669