Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Anden, den

Den Anden opfattes i den franske psykoanalytiker Jacques Lacans forståelse af forholdet mellem subjektet og sproget, primært som sprogets indre garant eller sandhed. Men den Anden forveksles ofte med den anden, der kommer subjektet i møde i talen eller i den visuelle sansning. Denne forveksling skyldes, at den Anden har en oprindelse i moderen, da hun for det lille barn er den første person, der introducerer til det sproglige univers. Hun optræder som garant for dets første sproglige ytringer. Moderen kan altså tilsyneladende optræde som den Anden, men sidstnævnte kan ikke reduceres til noget subjekt, da moderen også henter sin sproglige garant i sproget.

R.R.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Psykologi

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 26.331