Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC)

Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC)

Medborgerhuset
Nørre Alle 7
Postboks 18
2200 København N.

Kontakttelefon:
   35363845
Administration og øvrigt: 35363850

E-mail: drc@drcenter.dk

Hjemmeside: http://www.drcenter.dk/

DRC er en NGO (Non Governmental Organisation), der med bl.a. offentlige midler arbejder mod racediskrimination. DRC har eksisteret siden 1993, og ledes af en bestyrelse bestående af 15 personer, hvoraf 8 personer har tilknytning til etniske minoriteter. Kontakttelefonen udgør kernen i DRCs aktiviteter, og såvel forurettede som vidner til racediskrimination kan henvende sig for hjælp.

DRC står også til disposition for politifolk, der ønsker at henvise forurettede eller vidner til diskrimination.

DRC har følgende formål;

På det strukturelle plan har DRC foretaget undersøgelser;

Sammen med Justitsministeriet har DRC endvidere udgivet en pjece om de etniske minoriteters pligter og rettigheder.

E.T-C.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 26.974