Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Bluitgen, Kåre

Kåre Bluitgen

Kåre Bluitgen (1959-), dansk forfatter og journalist. Født 10. maj 1959, uddannet som folkeskolelærer og journalist. Medlem af VS i 70'erne og Internationalt Forum fra 1974.

Bluitgens forfatterskab og politiske arbejde har primært været knyttet til den 3. verden - især Latinamerika. Forfatterskabet omfatter både fag- og skønlitteratur, og har været rettet mod både børn, unge og voksne. Blandt titlerne bør nævnes «Børn - billigt til salg» (fagbog til børn), «Bomuldens dronning» (ungdomsroman fra Sydafrika) og «Erobrerne» (roman fra Mexico til voksne). Han har endvidere skrevet en række debatbøger om bl.a. etik, massemedier, bioteknologi og religion.

Han skrev i 1998 undervisningsbogen «Nye danskere», der handlede om indvandrere og islam. Bogen skabte efter sin udgivelse betydelig debat, og blev af en række indvandrerrepræsentanter og danskere betegnet som diskriminerende. Biskoppen i Århus truede med at anmelde bogen til politiet, og da debatten var på sit højeste, standsede forlaget Gyldendal i 5 dage salget af bogen. Som undervisningsmateriale var det bl.a. bogens formål at provokere til debat, og den rummede derfor bl.a. også vittigheder, der isoleret kunne betegnes som racistiske.

Bluitgen blev pga. sine unuancerede angreb på flygtninge og indvandrere i 2003-04 i stigende grad ikon for Dansk Folkeparti og Venstre. Hans personlige problemer med at finde tegnere til at illustrere en bog om islam var i september 2005 den direkte anledning til, at Jyllandsposten lod trykke 10 blasfemiske anti-islamiske tegninger, som sammen med statsministerens efterfølgende reaktioner (og mangel på samme) kastede Danmark ud i dets hidtil største udenrigspolitiske krise.

Bluitgen er endvidere forfatter til enkelte teaterstykker og filmmanuskripter - bl.a. om børns konflikter i den 3. verden. Ved siden af sit forfatterskab har han endvidere haft arbejde som højskolelærer, oversætter og foredragsholder.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 19/3 2006

Læst af: 41.271