Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

UniDanmark A/S

Hovedkvarter: København, Danmark

Omsætning: 28, 059 milliarder kr (1998)

Overskud: 2,807 milliarder kr (1998)

Antal ansatte: 13.166 (1998)

Internet: http://www.unidanmark.dk

Dansk bankkoncern.

Unidanmark er involveret i kommercielle ind- og udlånsvirksomhed overfor private og virksomheder, pensionsaftaler, bygnings- og pensionsforsikring, børsmægling, handel med fast ejendom, valutahandel og anden financiel virksomhed. Den er en af Danmarks største banker og havde i 1998 369 filialer. Den har desuden afdelinger og datterselskaber i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen, Luxembourg, Belgien, Spanien, Frankrig, Rusland, USA, Singapore, Japan og Kina. Koncernen opkøbte i 1999 forsikringskoncernen Tryg-Baltica. Renter på lån tegnede sig for 55 % af omsætningen i 1998, renter på statsobligationer 15 %, renter på bankindeståender 11 %, anden renteindkomst 3 %, ikke-rentemæssig indkomst 16 %.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 23.105