Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Andersen, Alsing

Alsing Andersen
Alsing Andersen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Andersen (1893-1962), dansk socialdemokratisk politiker, uddannet som cand.mag. i 1917 med engelsk som hovedfag. Th. Stauning havde tidligt øje for Andersens administrative evner og gjorde ham allerede i 1917 til sekretær for Socialdemokratisk Forbund og i 1918 for partiets rigsdagsgruppe, som han var formand for i 1932-35, efter at være blevet valgt til tinget i 1929. Han var forsvarsminister 1935-40, finansminister i 1942 og indenrigsminister i 1947.

Andersens vigtigste indsats lå dog i det internationale arbejde. I 1929-35 var han medlem af Socialistisk Arbejderinternationales eksekutivkomite og fra 1948 medlem af Danmarks FN delegation.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 26.122