Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Blanqui, Auguste

Auguste Blanqui

Blanqui (1805-1881) var det 19. århundredes mest utrættelige revolutionære, med en politisk profil hvor den bevidste revolutionære elite står centralt. Af sine 76 år tilbragte han 33 i fængsel, som følge af sin revolutionære og konspiratoriske virksomhed. Han var teoretisk svag, men i hans praksis viser han sig som et bindeled mellem Babeuf og Lenin. I sine mange bevægelser fulgte han altid de samme principper: Hemmeligt medlemskab, fremhævelse af medlemmernes kvalitet snarere end kvantitet, streng centraldirigering, træning i våbenbrug. Han havde ingen tro på et masseparti eller parlamentariske bevægelser. Han havde heller ikke nogen forestilling om, hvordan samfundet skulle organiseres efter revolutionen, bortset fra at han mente, det var nødvendigt med arbejderklassens diktatur i en overgangsfase, før staten kunne erstattes af producentsammenslutninger.

I marxistisk terminologi er «blanquisme» blevet betegnelse for «venstreafvigelse». Rosa Luxemburg kritiserede Lenin for at have begået denne afvigelse, og hendes fremstilling af Lenin som blanquist er et klassisk dokument i socialismens historie. Også Marx er blevet karakteriseret som blanquist, særlig på grund af et midlertidigt samarbejde med blanquisterne omkring 1850, da han også for første gang tog udtrykket «proletariatets diktatur» i anvendelse. Det er alligevel hævet over enhver tvivl, at Marx både i skrifter og i praksis tog skarpt afstand fra tanken om hemmelige sammensværgelser, selvom det nok også er rigtigt, at han ikke havde tænkt dybt og klart omkring de organisationsteoretiske og strategiske spørgsmål, som senere marxister blev tvunget til at gøre.

I 1880 stiftede Blanqui et tidsskrift med en titel, der er blevet et fast begreb i arbejderbevægelsens historie: «Ni Dieu ni Maître» (Hverken Gud eller herre).

J.E.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 30.592