Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Bjerregård, Jytte Ritt

Jytte Ritt Bjerregård
Jytte Ritt Bjerregård
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Jytte Ritt Bjerregård (1941-2023), dansk socialdemokratisk politiker, tidl. miljøkommissær i EU, fødevareminister til 2001. Overborgmester i København 2006-. Født den 19. maj 1941 som datter af tømrer Gudmund Bjerregård og regnskabsfører Rita Bjerregård. Hun blev i 1966 gift med historiker Søren Mørch.

Bjerregård er uddannet som lærer fra Emdrupborg Statsseminarium i 1964 og underviste frem til 1970 i folkeskolen. Hendes forældre havde været aktive kommunister, men hun blev først involveret i politik efter endt uddannelse og da i Socialdemokratiet. Hun stillede første gang op til Folketinget i 69, men blev først valgt i 71. Medlem af økonomiudvalget 1971-73 og 74-75. Fra 69 var hun formand for partiets uddannelsesudvalg og var i 73 og i 75-78 undervisningsminister under Anker Jørgensenregeringen.

Hun blev regnet som en del af partiets venstrefløj. Gik i 72 imod dansk tilslutning til EF og udtalte sig til fordel for studenterbevægelserne. I sin tid som undervisningsminister skabte hun fri adgang til de højere uddannelser, men hendes håndtering af bl.a. RUC og gennemførelsen af en strammere uddannelsesplanlægning bragte hende på kollisionskurs med den stærke studenterbevægelse. Endelig var hun en af arkitekterne bag den fremsynede rapport for den fremtidige uddannelsesplanlægning - U-90.

Corsarens kommentar til Ritts gerning som undervisningsminister.

Bjerregård har traditionelt haft smag for ekstravagant livsførelse. Hun blev første gang tvunget til at træde tilbage fra posten som undervisningsminister i 1978, da det blev afsløret, at hun havde brugt store offentlige midler på luksus under et officielt besøg hos UNESCO i Paris. Allerede i 79 vendte hun dog tilbage til regeringen - denne gang som socialminister. En post hun bevarede til 81. I 1982-88 var hun hhv. formand og næstformand for partiets folketingsgruppe. I 1987 tabte hun kampen om formandsposten til Svend Auken. I 1993-2000 var hun Miljøkommissær i EU. Siden 2000 er hun Fødevareminister.

Hun har traditionelt været i stand til at skabe sig megen medieopmærksomhed, men også megen opposition - både fra partiets højre- og venstrefløj. Socialdemokratiet var derfor ganske godt tilfreds med at sende hende til Bruxelles. I 1994 lykkedes det hende at skabe enorm opmærksomhed omkring sine erindringer, da manuskriptet blev lækket og offentliggjort i dagbladet Politiken.

Bjerregård stillede i 2004 op til posten som overborgmester i København, da den daværende overborgmester Kramer Mikkelsen uventet forlod posten. Ved en intern urafstemning i socialdemokratiet blev hun partiets kandidat. Op til kommunalvalget i november 2005 kritiserede hun Venstres slåen plat på terrorfrygten, og erklærede at den øgede terrortrussel snævert hang sammen med VKO regeringens besættelse af Iraq: «den der sår vind høster storm». Det fik en hidsig og politisk presset statsminister til at erklære: «Når man formulerer sig, som hun gør, så kommer man meget nemt ud i at forsvare terror, i hvert fald at undskylde den». Fogh Rasmussen følger Bush diskursen: «enten er i med os, eller også er i imod os». VKO fremlagde derfor dagen efter kommunalvalget en terrorplan på 49 punkter til overvågning af den danske befolkning.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 3/8 2023

Læst af: 44.134