Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Macao

Den lille ø Macao ligger i udløbet af Pérolafloden ud for Xianggang (Hong Kong). Portugiserne oprettede allerede i 1557 en havn på øen, som led i hele den kæde af portugisisk kontrollerede havne, der strakte sig fra Europa over Afrika, Indien og Malayahalvøen til Nagasaki i Japan. Portugal betalte leje for øen frem til 1849, hvor de erklærede den for selvstændigt territorium. Kina accepterede først dette i 1887, da Portugal forpligtigede sig til «aldrig at overdrage Macao eller det tilhørende område til andre uden Kinas billigelse». Macao blev i 1951 erklæret for portugisisk oversøisk provins.

Gennem flere hundrede år var Macao det vigtigste kontaktpunkt for de kulturelle og økonomiske relationer mellem Europa og det udstrakte kinesiske rige. Med oprettelsen af den nærliggende britiske koloni i Xianggang (Hong Kong) og Portugals nedgang som kolonimagt, mistede Macao betydning.

Efter Salazardiktaturets sammenbrud i Portugal i 1974 tilbød portugiserne Kina at levere kolonien tilbage, men kineserne afslog. Portugal erklærede derfor ensidigt Macao for: «Kinesisk territorium administreret af Portugal». I 1985 indgik Beijing en aftale med portugiserne efter hvilket Macao genforenes med moderlandet i 1999 efter samme retningslinier som Xianggang og med bevarelse af en vis form for autonomi.

I 1991 åbnede den nye guvernør, Vasco Rocha Vieira, den offentlige administration for kinesiske statsborgere og gjorde kinesisk til officielt sprog - ved siden af portugisisk. Ved valget til den lovgivende forsamling i 1992 vandt de prokinesiske organisationer flertallet af pladserne.

I 1993 blev der vedtaget en lov, der skulle fungere som forfatning, når territoriet fra 1999 blev en Speciel administrativ Region i Kina med en regering udpeget af et lokalt valgkollegium og et lovgivende råd, hvis mandat løber frem til 2001.

I det mindste for den periode garanterer teksten markedsøkonomiens fortsættelse og kasinoernes eksistens, forbyder pålæg fra kinesisk side, og forbyder ligeledes dødsstraffen og livsvarigt fængsel, der ellers er gældende i resten af landet.

Fra den 20. december 1999 blev Macao yderligere en af de specielle økonomiske zoner, der blev oprettet af Teng Xiaoping i provinserne Canton, Shenzhen, Zhuhai og Shantou, og hvor der hersker en form for markedsøkonomi. Frem til 2049 vil øen fortsat have en udstrakt autonomi ifht. moderlandet.

Det statslige monopol på spillekasinoer blev ophævet i 2002, og siden er flere Las Vegas ejede kasinoer trådt ind på scenen. Øen er samtidig et finanscenter, skattely og frihavn. Den spiller en vigtig rolle i hvidvaskning af penge fra kriminelle aktiviteter. Øens valuta - Pataca'en - er knyttet til Hong Kong dollaren, og er dermed meget stabil.

Guia del Mundo

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 29/11 2012

Læst af: 41.344