Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet i Danmark koster hvert år skatteyderne 600 millioner kroner. Det frivillige personel bestod i 1993 af 68.000 medlemmer. Hertil kommer ca. 1.000 ansatte officerer, stampersonel og civile m.v. Gennemsnitsalderen på de frivillige medlemmer er på ca. 38-39 år. Lidt over 1/3 er under 29 år.

Kvinderne udgør kun ca. 17 % af den samlede styrke. En undersøgelse fra 1987 viste, at 30 % af de frivillige medlemmer var uden arbejde, kun 6 % havde en gymnasieeksamen og kun 2 % har en højere uddannelse.

Knapt halvdelen af de frivillige har modtaget en militær uddannelse i et af de militære værn.

Uddannelsen i Hjemmeværnet består af en grundlæggende enkeltmandsuddannelse. Denne omfatter en grunduddannelse og en fortsat uddannelse på 200 timer inden for de første tre år. Alle forpligtes til at deltage i uddannelse i indtil 24 timer om året.

Antallet af nye ansøgere til Hjemmeværnet er ca. 5.000 om året. Heraf afvises ca. 10 %.

Hjemmeværnet består ud over Hjemmeværnskommandoen af fire dele. Disse fire deles størrelse og organisering fremgår af nedenstående:

Hærhjemmeværnet

Omfatter ca. 79 % af den samlede styrke i Hjemmeværnet.

Opdelt i 7 regioner. Regionerne er igen opdelt i Hjemmeværnsdistrikter. For hver region er der fra 3 til il distrikter. Ialt er der 36 distrikter. Hjemmeværnsdistrikterne er igen opdelt i kompagnier. Hvert distrikt består af 9-22 underafdelinger eller kompagnier. Ialt er der på landsplan 554 kompagnier eller underafdelinger.

Marinehjemmeværnet

Omfatter ca. 6 % af den samlede styrke i Hjemmevæmet.

Under Marinehjemmeværnet findes der to marinehjemmeværnsdistrikter. Disse to distrikter opdelt i 39 flotiller. Heraf er der to stabsflotiller og en flotille uden for distrikterne under Bornholms Værn.

Flyverhjemmeværnet

Omfatter ca. 12 % af den samlede styrke i Hjemmeværnet.

Flyverhjemmeværnet består af Luftmeldekorpset og Flyvestationskorpset. Luftmeldekorpset er inddelt i 6 lavvarslingsområder, der igen er underopdelt i 96 luftmeldeeskadriller. Flyvestationskorpset er inddelt i 20 eskadriller

Tjenestestedskorpset

Omfatter ca. 3 % af den samlede styrke i Hjemmeværnet.

Tjenestestedskorpset omfatter personel fra alle ovenstående grupper i Hjemmeværnet, der som enkeltpersoner designeres til forsvarets højeste myndigheder og stabe.

Demos

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 30.851