Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Ulla Lyngsby sagen

Sagen startede den 8. juli 1989 med, at den unge danske kvinde, Ulla Lyngsby, blev tilbageholdt i Israel, og senere varetægtsfængslet for 11 dage. Efter en lille uge blev hun løsladt og vendte hjem til Danmark. Sagen var mørkelagt i Israel, og begrundelsen for fængslingen var i første omgang i følge Israels ambassadør i Danmark, en mistanke om «fjendtlig virksomhed mod staten Israel». Efter langvarige forhør blev hun - under løfte om frigivelse - presset til at underskrive en flere siders politirapport om forhørene, affattet på hebræisk, som hun ikke forstod. Hun fik heller ikke mulighed for at kontakte den danske ambassade eller sin israelske sagfører under isolationsfængslingen. Senere kom det frem, at kernen i de israelske beskyldninger mod hende var, at hun var kæreste med et ledende medlem af Strike Force-17, PLO's efterretningsorganisation, der var bosat i Danmark. Og at hun var kommet til Israel som led i en terrorplan. Ulla Lyngsby benægtede det sidste, og troede ikke på, at hendes palæstinensiske kæreste var i Strike Force-17. Mørklægningen i Israel om de egentlige sigtelser gav næring til alskens spekulationer i dansk presse. BT f.eks. bragte en historie om, at hun havde en stor sum indsmuglede penge til PLO gemt i en ost. Men den historie døde efter et par dages maksimal udnyttelse, hvor pengebeløbet stadigt voksede. Ulla Lyngsbys forhørsleder i Haifa kaldte simpelthen historien for «det rene Bullshit».

Efter hjemkomsten gav ledende danske politikere udtryk for, at hun uafvidende og i et hjørne, var spundet ind i planer om attentater. Men hun havde ikke gjort sig skyldig i nogen overtrædelse af dansk lovgivning, og hun ville ikke blive sigtet. Til gengæld ville Danmark ikke protestere til Israel over behandlingen af hende. Og heller ikke til Israels ambassadør i Danmark, der efter sine første udtalelser nu åbent beskyldte hende for impliceret i terrorplaner. Hun fik også statsministerens floromvundne ord for, at hun havde været indviklet i attentatplaner, men samtidig ikke havde overtrådt lovgivningen (15.7.).

Demos

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 26.571