Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kasper Neergaard sagen

Sagen startede med en stor artikel i Politiken den 31. oktober 1971. Artiklen påviste, at en yngre aktivist fra Socialistisk Ungdoms Forum, Kasper Neergaard, søgtes hvervet af to PET-agenter. Han skulle være hvervet og kontrolleret penetrant uden at vide, at det var PET han arbejdede for. Derfor udgav PET-folkene sig her - som ved lignende lejligheder - for journalister, på jagt efter baggrundsoplysninger, som de ville betale for.

Deres forsøg startede i sommeren 1971, og blev afbrudt af Kasper Neergaard nogle måneder senere. Sagen havde flere aspekter, bl.a. en opfordring fra de to PET-folk til Kasper Neergaard om at stjæle den danske sektion af Fjerde Internationales (trotskisternes) korrespondance. Den havde også underholdende momenter. De to efterretningsfolk var blevet fotograferet under en udflugt til Amsterdam, som de foretog med Kasper Neergaard. Billederne ledsagede Politiken-artiklen.

Justitsminister K. Axel Nielsen (S), erkendte åbent fiaskoen:

Når det er musen, der fanger katten, kan man vist ikke tale om succes.
(Politiken 3.11.1971).

Departementschefen i Justitsministeriet, Niels Madsen, indrømmede ligeledes hverveforsøget og forklarede:

Det begrundes med, at der har foreligget en usædvanlig situation, hvor de såkaldte Verdensbankuroligheder spiller en vis rolle.
(Politiken 31.10.1971).

I artiklen omtalte Niels Madsen også som en begrundelse, at der var en formodning om, at der blev fremstillet sprængstof. Og så er vi ovre ved den græske dimension, der er et vigtigt moment i Kasper Neergaard-sagen..

Et par dage efter oplystes det officielt, at PET havde fået et tip fra udlandet om sprængstoffremstilling i Danmark: ...i vinteren 1970-71 modtog man fra en udenlandsk myndighed oplysning om, at der her i landet fandtes et illegalt sprængstoflaboratorium. (Af justitsminister K. Axel Nielsens (S) erklæring af 4.11.1971).

Dagen før kunne Berlingske Tidende skrive:

...at det var PET's opfattelse, at betydelige mængder af våben og sprængstof blev smuglet fra Sverige via Danmark til Vesttyskland, og at græske eksilkredse i denne trafik fik hjælp af danske venner på den yderste venstrefløj.

Der er aldrig konstateret et sprængstoflaboratorium, som det omtalte i Danmark, men Berlingske Tidendes oplysninger var rigtige. Bortset fra, at det var andre kredse, der hjalp end «venner på den yderste venstrefløj».

Baggrunden var følgende: En oberstjunta havde tilranet sig magten i Grækenland i 1967 ved et militærkup. Juntaen forfulgte blodigt enhver opposition, og var berygtet og alment fordømt for deres brug af tortur. I Grækenland opererede forskellige modstandsgrupper illegalt. De blev støttet af eksil-grækere, og andre sympatisører. Også med våben og sprængstof, der søgtes smuglet ind i Grækenland. I Danmark fandtes der også forskellige grupper, der på denne måde støttede forskellige dele af den græske modstandsbevægelse. Disse grupper nød stor interesse hos PET. Kasper Neergaard mistænktes for at være i kontakt med en sådan støttegruppe.

I begyndelsen af maj 1971 oprullede juntastyret en otte-mands modstandsgruppe fra PAK. Der beslaglagdes store mængder sprængstof fra formentlig Sverige. Under tortur blev de fængslede fremtvunget oplysninger om bl.a. deres forsyningsruter. Disse oplysninger rundsendtes fra Grækenland til andre landes efterretningstjenester, formentlig via NATO-samarbejdet. Det var så formentlig herfra, at PET havde fået et tip. Disse begivenheder må have været medvirkende til PET's hverveforsøg af Kasper Neergaard nogle måneder senere, sammen med en arrestation i Vesttyskland.

I hele Europa var der nemlig klapjagt på «terrorister», og støttegrupper arresteredes bl.a. i Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien og Jugoslavien. Hvorfor PET var så villig til at gå den græske juntas ærinde, at de forsøgte sig med en penetrant, melder historien desværre ikke noget om.

Demos

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 30.695