Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Befrielsesteologi

Befrielsesteologi er den praksisorienteret teologi, som voksede frem i Latinamerika i 1960´erne og 70´erne blandt katolske teologer, der arbejdede blandt de fattige. Ved de Latinamerikanske biskoppers anden konference (CELAM II) 1968 i Medellin, Colombia, blev der udarbejdet et dokument, som fastslog det nødvendige i at sikre de fattiges rettigheder og kritisere, at de industrialiserede lande blev rige på bekostning af den tredje verdens lande. En af biskoppernes rådgivere var den peruvianske teolog Gustavo Gutierrez, som senere (1973) skrev «A Theology of Liberation», hvorved bevægelsen fik et skriftligt grundlag. Siden har flere teologer fulgt efter bl.a. ærkebiskop Oscar Arnulfo Romero fra El Salvador, som blev myrdet 1980 og den brasilianske teolog Leonardo Boff, som i 1987 skrev: «Vi er kun på de fattiges side, når vi kæmper med dem mod den fattigdom, der uretfærdigt er blevet skabt og påtvunget dem.» Det teologiske udgangspunkt er mødet med Kristus i næsten - den fattige (Matt. 25:34-41) og den endelige befrielse og forløsning af Gudsriget. Kun gennem aktiv handlen fra den kristnes side kan denne befrielse ske. Befrielsen skal ske på tre niveauer - 1) det økonomisk-sociale niveau 2) det menneskelige plan, med skabelsen selvbevidste og frie mennesker og 3) forståelsen af denne befrielsesproces som Guds gave.

Befrielsesteologien bæres oppe af det konkrete engagement, sådan som det diskuteres og aktualiseres i basismenighederne blandt de fattige og er derfor mere praksisorienteret end teoretisk funderet og adskiller sig derved fra den etablerede europæiske kristendom. Vatikanet har gentagne gange kritiseret befrielsesteologerne for at være inspirerede af Marx og for at være for revolutionære og har derfor udsendt flere skrifter imod dem og på andre måder ført processer imod dem. Inspireret af Santa Fe-dokumentet fra 1980 udarbejdet af en ekspertgruppe omkring Ronald Reagan, hvor der bl.a. står: «Den amerikanske udenrigspolitik må tage kampen op (...) mod befrielsesteologien», har CIA støttet de konservative præster, bl.a. biskop Hengsbach, kardinal Rossi og kardinal Ratzinger, der i 80´erne førte an i denne kamp mod befrielsesteologien. 1984 udsendte kardinal Ratzinger skriften «Instruktion angående nogle aspekter af befrielsesteologien» hvori bevægelsen og specielt Leonardo Boff anklagedes for at være marxistisk, hvorefter Boff i en årrække fik forbud mod at ytre sig offentligt. Pave Johannes Paul II udnævnte dog i 1985 en anden befrielsesteolog, den ecuadorianske biskop Leonidas Proano til «indianerbiskop» for hele Latinamerika og har siden flere gange besøgt Latinamerika og talt for gældssanering af de fattigste lande.

I 1992 markerede befrielsesteologer 500-året for Columbus' invasion i Latinamerika med fokus på det folkemord, der skete dengang, den efterfølgende og fortsatte undertrykkelse og ikke mindst de kristnes rolle i dette. Man ønskede at gøre op med den vestlige verdens missions- og koloniseringsarv og fortsatte dominans og i stedet skabe en ægte mission fra neden baseret på den fattiges virkelighed. I løbet af 80'erne har befrielsesteologer desuden støttet folkelige oprør i bl.a. Mexico og Guatemala. Parallelt med den latinamerikanske befrielsesteologi er der i Asien og Afrika - specielt Sydafrika under Apartheidstyret med biskop Desmond Tutu i spidsen - vokset lignende bevægelser frem med samme fokus på kristen befrielseskamp imod undertrykkelse.

D.L.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 29.043