Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Chernobyl

Den havarerede reaktor i Chernobyl indstøbt i en enorm beton sarkofag. Det er et åbent spørgsmål i hvor mange år sarkofagen endnu kan holde de radioaktive stoffer indesluttet. Sarkofagen har allerede dybe revner. (IAEA)

By i det nordlige Ukraine ved Pripyat floden. Den er mest kendt for atomkraftværket af samme navn, der ligger 15 km nord for byen. Den 25. april 1986 gennemførte værkets ingeniører en test af reaktor 4 og satte en kernereaktion i gang efter først (ulovligt) at have slået alle nødkølesystemer fra. Den 26. skete der er en reaktion i selve reaktoren, der rev taget af den omgivende reaktorbygning og sendte store mængder radioaktivitet ud i atmosfæren. Katastrofen blev først opdaget af svenske forskere, der kunne måle meget høj radioaktivitet i vinden fra det daværende Sovjetunionen. Ligesom danske og svenske myndigheder havde bortforklaret risikoen ved atomkraftværket Barsebäck, 25 km fra København med, at vinden overvejende er i vest - «skidtet blæser den anden vej» - havde myndighederne ment at risikoen fra de sovjetiske værker var begrænset. De lå for langt væk og i øst.

Nu væltede det radioaktive affald ind over Nordeuropa. Inden det lykkedes de sovjetiske myndigheder atter at indeslutte reaktoren, var der afgivet 8 tons radioaktive materialer til atmosfæren. Mælken i mange nordeuropæiske lande - bl.a. Danmark - måtte kasseres. Den var for radioaktiv. Og i Nordsverige måtte tusindvis af rener aflives efter at have ædt radioaktivt mos og græs.

Nedfald af Cæsium 137 isotopen over Vesteuropa og Sovjetunionen i dagene efter Chernobyl katastrofen.
J. Smith & N. A. Beresford: Chernobyl: Catastrophe and Consequences (Praxis, Chichester, 2005)
Se også den animerede Flash film af Cæsium forureningens spredning over Vest- og Østeuropa i ugerne efter katastrofen: Tchernobyl : trajectoire et extension du nuage radioactif (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)

De sovjetiske myndigheder negligerede i første omgang katastrofens omfang, og blev først langsomt tvunget til at indrømme katastrofens omfang. Mens der forholdsvist hurtigt blev taget forholdsregler i Nordeuropa, gik der derfor flere uger, før myndighederne begyndte at evakuere indbyggerne i Chernobyl området. Selv om ½ million mennesker blev evakueret, var de derfor allerede udsat for meget høje stråledoser, og plages i dag af en voldsom overdødelighed af kræft.

I forlængelse af eksplosionen døde 20 brandfolk umiddelbart af akut strålesyge, og flere tusinde er siden døde. Arbejdet med atter at indeslutte reaktoren kostede mange livet. Der blev kastet sand og byggematerialer ned fra luften, men det var også nødvendigt at nærme sig reaktoren fra jorden, og stråleniveauet var så højt, at arbejderne - herunder mange frivillige soldater - kun kunne arbejde 1 (én) gang af 5 minutter, før de havde fået så stor en stråledosis, at de ikke længere kunne arbejde på stedet.

Forurening af kerneområdet omkring selve værket. (Klik for højere opløsning).

Indtil Chernobyl katastrofen havde den alvorligste atomkraftulykke været Three Mile Island i Pennsylvania, USA, hvorfra det i 1974 var et omfattende radioaktivt udslip, der dog ligesom i Sovjet i første omgang blev forsøgt bortforklaret af myndigheder og atomkraftindustri. Men omfanget og karakteren af Chernobyl katastrofen bragte hele atomkraftudbygningen til standsning og atomkraftindustrien i dyb krise. Udover at have lagt et 1000 km2 område øde - det kan ikke bebos de næste 100.000 år pga. meget høj radioaktivitet - medførte katastrofen evakuering af ½ million mennesker, og har medført at foreløbig 25.000 mennesker er døde af strålerelaterede sygdomme. Greenpeace udgav på 20. årsdagen for uheldet - i april 2006 - rapporten The Chernobyl Catastrophe. Consequences on Human Health der beregnede, at 85.000 vil dø som følge af udlandet. Trods dette udsender atomkraftindustrien og vestlige forskere til tider propaganda om, at katastrofen ikke var så slem, og at der ikke kan konstateres nogen kræftoverdødelighed.

Chernobyl producerer fortsat strøm. Ukraine har ikke råd til at bygge andre kraftværker, og værkets anden reaktor producerer derfor fortsat strøm. Imens er det et åbent spørgsmål, hvor lang tid sarkofagen om den havarerede reaktor vil holde. Ingen kender nøjagtig situationen inde i reaktoren, og ved derfor ikke om der kan ske nye eksplosioner, eller hvornår reaktoren begynder at lække pga. de voldsomme påvirkninger og for dårlig konstruktion. EU har foreløbigt afvist at give Ukraine økonomisk bistand for at forbedre sikkerheden omkring værket.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 2/8 2006

Læst af: 90.082