Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Surrealisme

Dadaisten Tristan Tzara - forløber for den franske surrealisme - sammen med Hans Arp og Hans Richter i 1917.

Surrealismen er en kulturel og kunstnerisk bevægelse, som opstod i begyndelsen af 1920'erne. Hovedskikkelsen var franskmanden André Breton (1896-1966), som i 1924 udgav det første «Manifeste du surréalisme».

Surrealismens formål var at trænge igennem den eksisterende virkeligheds skorpe frem til det virkeligt virkelige, det surreelle (overvirkelige). Med en række virkemidler, bl.a. brugen af drømme og af «automatisk skrift», prøvede surrealisterne at bryde ud af det system af forestillinger, vi til daglig er fanget i.

Surrealisternes langsigtede formål var imidlertid en omformning eller omvæltning af samfundsforholdene, som kunne gøre det muligt ikke blot at digte surrealistisk, male surrealistiske billeder osv., men også at leve surrealistisk. Tilknytningen til marxismen og den kommunistiske bevægelse var derfor tæt til at begynde med, men det endte med, at kommunister og surrealister gensidigt betragtede hinanden som en belastning.

Kendte surrealistiske digtere er Paul Eluard og - i en periode - Louis Aragon. Kendte malere er Salvador Dali - senere udstødt på grund af sin holdning under den spanske borgerkrig - René Magritte, Max Ernst og Tanguy.

D.Ø.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 85.917