Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Subcomandante Marcos

Subcomandante Marcos, mexicansk oprørsleder, også kaldet el Sub eller el Sup i folkemunde. Zapatisternes officielle talsperson og øverste militære leder.

«Vi er alle Marcos». Subcomandante Marcos er legemliggørelsen af Chiapas' undertrykte befolkning.
Foto: Juan Ramon Martínez León, IF's fotoarkiv

Som titlen Subcomandante (underkommandant) antyder, er Marcos underlagt de civile landsbyers beslutninger. Marcos er hverken oprørets inspirator eller centrum for EZLN's kamp. Marcos' ord er de indianske landsbyers ord. Marcos er blot oversætteren eller broen mellem to kulturer eller måske snarere mellem to verdener. Marcos er en af de yderst få ikke-indianere i EZLN, der altovervejende er en indiansk bevægelse. Marcos' funktion var indtil oprørshærens indvilligelse i forhandlinger med regeringen, udelukkende som militær strateg og leder af oprørsstyrkerne. Men da zapatisterne i 1994 møder op i katedralen i San Cristobal de las Casas for at indlede forhandlinger med biskop Samuel Ruiz som mægler, udnævner EZLN Marcos som talsperson for organisationen.

Hvem er Marcos?

Marcos selv siger: «Marcos eksisterer ikke. Han kom dødfødt til verden den 1. januar 1994», da zapatisterne indledte deres væbnede oprør.

Marcos er omgivet af en atmosfære af mystik og karisma. Overalt i verden har man fra oprørets start over internettet kunnet læse hans på samme tid poetiske og provokerende kommunikeer, der er så kendetegnende for hele den zapatistiske bevægelse og dens måde at møde verden på.

Men hvem er så denne på én og samme tid berømte og anonyme person? Det lader sig ikke lige sådan gøre at opstille nogen biografi for Subcomandante Marcos. Efterretningstjernesterne og nyhedsmedierne har gjort adskillige ihærdige forsøg på at afsløre manden bag den karakteristiske sorte skihue (pasamontañas), som i dag er blevet et af zapatisternes symboler.

Der har været mange gode historier fremme om Marcos' «sande» identitet. Én af de mere useriøse versioner har været, at Marcos måske kunne være den forsvundne søn af Rosario Ibarra de Piedras fra centrum-venstreoppositionspartitet PRD (Partido de la Revolución Democrática).

I forsøget på at svække interessen og nedbryde myterne omkring Marcos' person har Mexicos præsident Ernesto Zedillo fremlagt efterretningens seneste bud, at Marcos i «virkeligheden» er en vis Rafael Sebastián Guillén Vicente, født i 1957 i Tampico, søn af en katolsk middelklasse møbelhandler. Efter sigende skulle han i de større klasser i en jesuitisk ungdomsskole have været en yderst fremragende elev. Senere udmærkede han sig som filisofistuderende ved det mexicanske uafhængige universitet UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) hvor han skulle have fundet inspiration i Althusser, Poulantzas og Foucault. Han skulle tillige selv have undervist på et andet universitet i Mexico By, UAM (Universidad Autónoma Metropolitana). Kun få tror på denne version - der alligevel er fuldstændig uinteressant - og Marcos selv benægter da også at være denne Rafael - eller måske snarere må man forstå, at den Marcos vi ser i dag fødtes med zapatisternes drøm om en anden verden. Marcos tilhører denne bevægelse og det er i denne sammenhæng i og for sig ligegyldigt, hvem Rafael Guillén har været. Marcos er således uden ansigt, uden navn og uden fortid. Selvom skihuen oprindelig kun har tjent som en beskyttelse mod afsløring af identiteten og efterfølgende forfølgelse, så er den i dag et vigtigt symbol på oprøret og et spejl, som de glemte og udstødte kan identificere sig med; enhver kan iføre sig en skihue og være Marcos. I store demonstrationer tog bl.a. studenterbevægelsen dette symbol til sig og én af de fremtrædende paroler har siden været «Vi er alle Marcos».

Subcomandante Marcos

Subcomandante Marcos
IF's Fotoarkiv

Til daglig lever Marcos et ret ensomt liv. På grund af den status, han som «kendt» person og talsmand har opnået, er han yderst bevidst om den vægt hans ord har blandt kammeraterne i junglen og bønderne i landsbyerne. For ikke at øve indflydelse på landsbyernes beslutninger går Marcos' kontakt til baserne da også gennem den hemmelige indianske undergrundskomité, CCRI (Comité Clandestino Revolucionario Indígena), som udgør EZLN's civile råd. Til daglig lever Marcos sammen med zapatisthæren skjult i bjergene og Lacandona-junglen. Den stærkeste organisering - hvor samtidig de fleste af zapatisthærens kommandanter befinder sig - er hovedsageligt koncentreret i området omkring La Realidad, den vigtigste af zapatisternes kulturelle og politiske centre - de såkaldte Aguascalientes, der fungerer som vindue mod omverdenen. Det er også her, de fleste solidaritetsgrupper og journalister fra alverdens medier har mødtes med Marcos, når han har givet et af sine utallige interviews. Dette er ikke noget nyt for den mexicanske efterretning, hvorfor den militære oprustning også er massiv i dette område.

Ma.S.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 50.583