Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Specialarbejder

Udtrykket «specialarbejder» anvendes om en arbejder, som har fået en praktisk oplæring til et bestemt arbejde og som kan udføre krævende arbejdsopgaver. Oplæringen kan ske på selve arbejdspladsen eller på kortere specialkurser. Specialarbejdere adskiller sig på den ene side fra fagarbejdere ved, at de ikke gennemgår en længere, formel uddannelse, og fra hjælpearbejdere ved, at de har et mere krævende arbejde.

Skellet mellem fag- og specialarbejdere er delvis historisk betinget: Fagarbejdet har oftest sine rødder i et håndværksfag, eller i industriarbejde hvor der anvendes avanceret produktionsudstyr i varierende produktion. Specialarbejdet bygger på den moderne storindustriens specialiserede teknologi.

I de lande hvor arbejderbevægelsen er industrimæssigt organiseret - f.eks. i Tyskland - er faglærte og specialarbejdere organiseret i samme fagforbund. I Danmark er de derimod organiseret i forskellige forbund. Mændene er overvejende organiseret i Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). Det rummer også nogle kvinder, men de fleste kvindelige specialarbejdere er organiseret i Kvindeligt Arbejdsforbund (KAD).

Under starten af den økonomiske krise i midten af 1970'erne var der tendenser til, at arbejdsgiverne lod specialarbejdere overtage flere af de faglærte jobs. Det skyldtes lønforskellen mellem de to grupper og dekvalificeringen af nogle faglærte jobs, der gjorde det muligt at overdrage det til specialarbejdere. Denne udvikling blev yderligere befordret af en betydelig uddannelsesindsats fra især SiD's side, og førte til betydelige gnidninger mellem især Metalarbejderforbundet og SiD.

Siden slutningen af 1980'erne er udviklingen imidlertid gået den anden vej. Lønforskellen mellem faglærte og specialarbejdere er blevet mindre og de stigende krav til omstilling og fleksibilitet i produktionen gør derfor, at arbejdsgivere i stigende grad foretrækker faglærte arbejdere. Konsekvensen er, at arbejdsløsheden blandt specialarbejdere i dag ligger langt over de faglærtes. (Se Arbejdsløshed). Modsætningerne ville blive reduceret gennem organisering i fælles forbund og videreuddannelse af specialarbejderne. Dannelsen af faglige karteller indenfor LO peger da også i denne retning, men forbundene er bange for at afgive deres magt, og modsætningerne består derfor fortsat.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 27.711