Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Socialisme i et land

Tesen om socialisme i et land blev fremsat for første gang af Josef Stalin i en artikel i december 1924, «Oktober og kammerat Trotskijs teori om den permanente revolution». Stalin gør sig her til talsmand for det han mener er den sande leninistiske tese om muligheden for at opbygge socialismen i et land. Og dette til trods for at han selv blot nogle måneder tidligere havde understreget det modsatte. Stalin undlader i artiklen helt at nævne, at hovedbestandelen i Leo Trotskijs teori om den permanente revolution gjaldt den borgerlige revolutions mulighed i et tilbagestående land for at gå direkte over i den proletariske fase, som det var sket i Rusland i 1917.

For Stalin indebærer Trotskijs teori alene, at det ikke er muligt at opbygge socialismen i det tilbagestående Rusland uden statslig støtte fra proletariatet i Vesteuropa. Gennem en klar fordrejning af tre citater af Lenin mener Stalin at finde belæg for, at Lenin altid har taget afstand fra Trotskijs teori, og at Lenin anså socialismens sejr i et land for fuldt muligt. Stalin beskyldte Trotskij for ikke at tro på det russiske proletariats kræfter og evner. Så længe revolutionen ikke havde sejret i Vesten, havde Rusland ifølge Trotskij kun valget mellem «at rådne i halmen eller udarte til en borgerlig stat».

Stalins tese om socialismen i et land baserer sig ikke på nogen politisk eller økonomisk analyse. Tesen blev fremsat af taktiske årsager for at ramme Trotskij. Men hvor ringe underbygget tesen end var, viste den sig senere at være et politisk mesterstykke, idet den løste en stadig mere påtrængende modsigelse i den bolsjevikiske doktrin. For samtidig med at bolsjevikkerne hårdnakket hævdede, at det ikke var muligt at opbygge socialismen isoleret i det tilbagestående Rusland, mente de jo i begyndelsen af 20'erne, at de var i gang med en socialistisk udvikling, selv om den statslige støtte fra proletariatet i Vesteuropa udeblev.

Stalins nye tese førte til, at perspektivet på verdensrevolutionen blev ændret. Allerede før Stalin lancerede sin tese, blev forsvaret af Sovjetunionen fremhævet i Komintern. Men efter at denne tese blev Kominterns officielle politik, blev forsvaret af Sovjetunionen Kominterns overordnede opgave. Kominterns vigtigste opgave blev, som Trotskij ironisk skrev, at fungere som grænsevagt.

Med sin tese om socialismen i et land proklamerede Stalin troen på det russiske folks kræfter og evner til alene at opbygge socialismen. Denne tese bar i sig spiren til en nationalisme, som først skulle slå ud i al sin meningsløshed mod slutningen af Stalinperioden, men som alligevel allerede i midten af 20'erne førte til, at mange af bolsjevikkernes tidligere modstandere sluttede op om regimet i Moskva. Sovjetunionen var hverken afhængig af den rådnende kapitalisme eller af nogen socialisme i Vesteuropa. Sovjetunionen var alene i stand til at lede verden frem mod socialismen. Ligesom det tidligere hellige Rusland, skulle Det socialistiske Rusland nu vise verden den rette vej.

Ved at erklære at det var muligt at opbygge socialismen isoleret i det tilbagestående Sovjetunionen, forkastede Stalin en meget væsentlig del af den bolsjevikiske tradition. Bolsjevikkerne havde som alle de russiske socialdemokrater betragtet den økonomiske udvikling af Sovjetunionen som ensbetydende med, at landet blev integreret i Europa. Stalin erklærede Sovjetunionen uafhængig af Europa og førte landet tilbage til dets historiske plads midt mellem Europa og Asien.

J.I.B.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 34.248